Regeling exameneisen theorie beroeps- en verkeersvlieger

Geldend van 01-10-1996 t/m heden

Regeling exameneisen theorie beroeps- en verkeersvlieger

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 23, derde lid van de Regeling Toezicht Luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

De eisen inzake kennis voor de bewijzen van bevoegdheid als beroepsvlieger en als verkeersvlieger, beide voor de categorieën vleugelvliegtuigen of hefschroefvliegtuigen en voor de bevoegdverklaring blindvliegen, worden hierbij vastgesteld in de vorm van de bij deze regeling behorende

bijlage 5/1995.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling exameneisen theorie beroeps- en verkeersvlieger.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd bij de Rijksluchtvaartdienst, Saturnusstraat 71 in Hoofddorp.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina