Regeling omzetting faciliteitenregelingen fbs naar lump sum vo, samenvoeging van scholen in het vo 1996

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-08-1998 t/m 30-12-2004

Regeling omzetting faciliteitenregelingen fbs naar lump sum vo, samenvoeging van scholen in het vo 1996

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 85a, eerste lid, en artikel 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs zoals gewijzigd door de Wet van 31 mei 1995 (Stb. 318), de artikelen IX en X van het Besluit van 18 juli 1995 (Stb 370) en artikel 3 van het Bekostigingsbesluit WVO;

Besluit:

Artikel II

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling onderwijs eigen taal WVO.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling remedial teaching WVO]

Artikel VI

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling samenvoeging van scholen in het VO 1996.]

Artikel VII. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel VIII. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1996 en met dien verstande dat artikel V vervalt met ingang van 1 augustus 1998.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Naar boven