Verlening takenbevoegdheid aan SAIP

Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m heden

Verlening takenbevoegdheid aan SAIP

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

De Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) wordt de bevoegdheid verleend om namens de Minister van Binnenlandse Zaken besluiten te nemen inzake de uitvoering van:

  • a. de Wet instelling Bijstandskorps (Stb. 1962, 196);

  • b. het Bijstandsambtenarenreglement (Stb. 1962, 360) en de daarmee verband houdende rechtspositie- en afvloeiingsregelingen;

  • c. de Ordonnantie tot vaststelling van het Pensioenreglement Nederlands Nieuw-Guinea (G.B. 1958, 83);

  • d. de Toeslagregeling pensioenen Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba (Stb. 1967, 260);

  • e. de Overbruggingsregeling Surinaamse pensioenen (Stb. 1975, 725);

  • f. de Garantiewet burgerlijk overheidspersoneel Indonesië (Stb. 1950, K 178) en de daarmee verband houdende Indische pensioen-, rechtspositie- en afvloeiingsregelingen;

  • g. de Garantiewet Militairen KNIL (Stb. 1951, 239) en de daarmee verband houdende Indische pensioen-, rechtspositie- en afvloeiingsregelingen militairen KNIL.

Artikel 2

De SAIP wordt de bevoegdheid verleend om namens de Minister van Binnenlandse Zaken te beslissen op bezwaarschriften, ingediend tegen beslissingen als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

De SAIP wordt de bevoegdheid verleend om namens de Minister van Binnenlandse Zaken in rechte op te treden, indien tegen de beslissing als bedoeld in de voorgaande artikelen beroep wordt ingesteld bij de rechter. De Raad van Beheer van de SAIP wijst daartoe schriftelijk de personen aan die namens de Minister van Binnenlandse Zaken als gemachtigde kunnen optreden.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Naar boven