Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1996

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1998.]
Geldend van 01-01-1996 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1996

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1995 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1994;

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1996 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 1.1.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1996.

’s-Gravenhage, 2 november 1995

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E.M.A. Schmitz

Terug naar begin van de pagina