Wet educatie en beroepsonderwijs

Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-07-2023

Wetstechnische informatie voor § 2

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

 1. Wet werk en zekerheid
  Artikel: XXIf

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Uitvoeringsregeling WEB 2007
  Artikel 2.1.3

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

  Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

  (geldig op 01-01-2023)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-07-2015 Vervallen 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274 Alg. 1
  01-11-1995 Nieuwe-regeling 31-10-1995 Stb. 1995, 501 23778 31-10-1995 Stb. 1995, 501

  Opmerkingen

  1. Artikel XXIf, eerste lid, van Stb. 2014/216 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  Naar boven