Wet educatie en beroepsonderwijs

Geraadpleegd op 04-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-07-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.5.7a

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

 1. Uitvoeringsregeling WEB 2007
  Artikel 2.1.2

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2023)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-08-2015 Wijziging 24-06-2015 Stb. 2015, 284 34146 03-07-2015 Stb. 2015, 291
  01-08-2004 Nieuw 13-04-2004 Stb. 2004, 177 28817 09-07-2004 Stb. 2004, 368
  Naar boven