Wet educatie en beroepsonderwijs

Geraadpleegd op 06-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-07-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.5.1

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

 1. Uitvoeringsregeling WEB 2007
  Artikel 2.1.2

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2023)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-08-2007 Vervallen 06-12-2006 Stb. 2007, 23 30541 01-02-2007 Stb. 2007, 72
  01-01-1996 Nieuwe-regeling 31-10-1995 Stb. 1995, 501 23778 31-10-1995 Stb. 1995, 501
  Naar boven