Wet educatie en beroepsonderwijs

Geldend van 01-08-2021 t/m 30-09-2021

Wetstechnische informatie voor Opname in registervoorportaal bij ontbreken benoemingsgrondslag

Informatie geldend op 01-08-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4

  1. Wet educatie en beroepsonderwijs
    Artikel 7.2.6

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

    Terug naar begin van de pagina