Wet educatie en beroepsonderwijs

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.4.1

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanvraagprocedure diploma-erkenning bol/bbl voor niet bekostigde instellingen voor het beroepsonderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Tekst: tekst
 2. Aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen
  Tekst: tekst
 3. Aanvraagprocedures diploma-erkenning beroepsopleiding, ex artikel 7.1.2, tweede lid, WEB
  Tekst: tekst
 4. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 7
 5. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 6. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.3
 7. Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl
  Artikelen: 1, 5
 8. Besluit experiment cross-over kwalificaties
  Artikelen: 1, 11, 15
 9. Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo
  Artikelen: 1, 19
 10. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: IV
 11. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 1, 2, 16, 53
 12. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
  Artikelen: 1f, 1g
 13. Gewijzigde aanvraagprocedure diploma-erkenning
  Tekst: tekst
 14. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 1
 15. Omzetbelasting, vrijstellingen, onderwijsvrijstelling
  Tekst: tekst
 16. Regeling codetabellen school- en studiejaar 2020–2021
  Artikel: 6
 17. Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs
  Artikel: 1
 18. Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022
  Artikel: 12
 19. Regeling register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 4, 19
 20. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
  Bijlage: 1
 21. Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector
  Artikel: 1
 22. Subsidieregeling coronabanen in de zorg
  Artikel: 3
 23. Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
  Artikel: 1
 24. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 25. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 1.1.1, 1.4.2, 6.1.2a, 6.2.1, 6.2.2, 6.4.1, 7.1.2, 7.2.7, 7.4.4a, 8.5a.11, 8.5a.12, 10.2
 26. Wet kinderopvang
  Artikel: 1.6
 27. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 1.7a, 7.8a
 28. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 58b
 29. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 1
 30. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 2.4
 31. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (verbeteringen van uiteenlopende, voornamelijk uitvoeringstechnische aard)
  Artikel: IV
 32. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (beroepsgerichte kwalificatiestructuur)
  Artikelen: IV, V
 33. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (regelen keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd)
  Artikel: IV

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4

 1. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 1.4a.1
Terug naar begin van de pagina