Wet educatie en beroepsonderwijs

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Art. 1.5.1

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
 2. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  Artikelen: I, Inspectie van het onderwijsonderzoekskader 2016 voor het toezicht op de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven
 2. Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo
  Artikel: 1
 3. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: IV
 4. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel: 9.3
 5. Mandaat- en Machtigingsbesluit Commissie Vervolgonderzoek Rekenschap
  Artikel: 1
 6. Regeling cofinanciering sectorplannen
  Artikel: 1.1
 7. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
 8. Regeling studiebijsluiter mbo
  Artikel: 1
 9. Regeling subsidieverstrekking SBB
  Artikel: 1
 10. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 1
 11. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 1
 12. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 1
 13. Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF
  Artikel: 1
 14. Reglement erkenning leerbedrijven van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven van SVO
  Artikel: 1
 15. Subsidieregeling praktijkleren
  Artikel: 33a
 16. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 1.1.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3
 17. Wet normering topinkomens
  Bijlage: 1
 18. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 1, 15n, 24f
 19. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 10b4, 10b5
 20. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (Regeling decentralisatie wachtgelduitgaven bve)
  Artikelen: III, VI
 21. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)
  Artikelen: V, VI

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina