Wet educatie en beroepsonderwijs

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.4a.1

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling gebruik gegevens bron
 2. Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanvraagprocedure diploma-erkenning voor opleidingen Nederlandse taal en/of rekenen (overige educatie), Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Tekst: tekst
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 3. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlagen: II, IV
 4. Besluit samenwerking VO-BVE
  Artikel: 7
 5. Omzetbelasting, vrijstellingen, onderwijsvrijstelling
  Tekst: tekst
 6. Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019–2020
  Artikel: 3
 7. Regeling gebruik gegevens bron
  Artikelen: 1a, 2, 4
 8. Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009
  Artikelen: 1, 1a, 2a
 9. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv mbo
  Bijlage: A
 10. Register 'Niet bekostigde educatie' van instellingen met diploma-erkenning (artikel 1.4a.1 WEB)
  Tekst: tekst
 11. Register ’Niet bekostigde educatie’ van instellingen met diploma-erkenning (artikel 1.4a.1 WEB) 2002
  Tekst: tekst
 12. Register ’Niet bekostigde educatie’ van instellingen met diploma-erkenning (artikel 1.4a.1 WEB) 2003
  Tekst: tekst
 13. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 1.1.1, 1.4a.2, 6a.1.1, 6a.1.2, 6a.1.4, 6a.2.1, 10.2
 14. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 24b, 24c, 24n, 24o, 24k1
 15. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 58a
 16. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikelen: 2.10, 2.13, 4.14
 17. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (erkenning diploma's niet uit rijksbijdrage gefinancierde educatie)
  Artikel: III
 18. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (verbeteringen van uiteenlopende, voornamelijk uitvoeringstechnische aard)
  Artikel: IV

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina