Wet educatie en beroepsonderwijs

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.4.1

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling gebruik gegevens bron
 2. Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanvraagprocedure diploma-erkenning bol/bbl voor niet bekostigde instellingen voor het beroepsonderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Tekst: tekst
 2. Aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen
  Tekst: tekst
 3. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 7
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 5. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.3
 6. Besluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl
  Artikelen: 1, 5
 7. Besluit experiment cross-over kwalificaties
  Artikelen: 1, 11, 15
 8. Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo
  Artikelen: 1, 19
 9. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: IV
 10. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
  Artikelen: 1f, 1g
 11. Gewijzigde aanvraagprocedure diploma-erkenning
  Tekst: tekst
 12. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 1
 13. Omzetbelasting, vrijstellingen, onderwijsvrijstelling
  Tekst: tekst
 14. Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019–2020
  Artikel: 4
 15. Regeling gebruik gegevens bron
  Artikelen: 1a, 2, 4
 16. Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009
  Artikelen: 1, 1a
 17. Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs
  Artikel: 1
 18. Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022
  Artikel: 12
 19. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv mbo
  Bijlage: A
 20. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
  Bijlage: 1
 21. Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg
  Artikel: 1
 22. Subsidieregeling goed gastouderschap kinderopvang 2010
  Artikel: 3
 23. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 24. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 1.1.1, 6.1.2a, 6.2.1, 6.2.2, 6.4.1, 7.1.2, 7.2.7, 7.4.4a, 10.2
 25. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 7.8a
 26. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 24b, 24c, 24n, 24k1
 27. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 2.4
 28. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (verbeteringen van uiteenlopende, voornamelijk uitvoeringstechnische aard)
  Artikel: IV
 29. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (beroepsgerichte kwalificatiestructuur)
  Artikelen: IV, V
 30. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (regelen keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd)
  Artikel: IV

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4

 1. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 1.4a.1
Terug naar begin van de pagina