Wet educatie en beroepsonderwijs

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.3.3

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
  Bijlage: Inspectie van het onderwijsonderzoekskader 2016 voor het toezicht op de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven
 2. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikel: 1
 3. Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
  Artikel: 1
 4. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: IV
 5. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikel: 1
 6. Mandaat- en Machtigingsbesluit Commissie Vervolgonderzoek Rekenschap
  Artikel: 1
 7. Regeling Prestatiebox vo
  Artikel: 1
 8. Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo
  Artikel: 1
 9. Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019
  Artikelen: 1, 3, 7
 10. Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo
  Artikel: 1
 11. Regeling ckv-bonnen voortgezet onderwijs
  Artikel: artikel
 12. Regeling informatievoorziening WVO
  Artikel: 1
 13. Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019–2022
  Artikel: 1
 14. Regeling leerplusarrangement vo
  Artikel: 1
 15. Regeling profielen vmbo
  Artikel: X
 16. Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017
  Artikel: 1.1
 17. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv mbo
  Artikel: 1
 18. Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
  Artikel: 1
 19. Regeling vaststelling schoolvakanties 2016–2019
  Artikel: 1
 20. Regeling vaststelling schoolvakanties 2019–2022
  Artikel: 1
 21. Regeling voorzieningenplanning vo 2018
  Artikel: 1
 22. Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds
  Artikel: 1.1
 23. Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen
  Artikel: 1
 24. Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023
  Artikel: 1.1
 25. Tijdelijke regeling lwoo en pro aan AOC's
  Artikel: 1
 26. Uitvoeringsregeling WEB 2007
  Artikel: 3.1.1
 27. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 1.1.1, 2.1.1, 2.1.3, 6.1.3, 7.2.4, 8.1.1c, 8.1.7a
 28. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 1
 29. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (invoering rijbewijsplicht landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs))
  Artikel: VI

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina