Wet educatie en beroepsonderwijs

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.3.1

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs
  Artikel: 7
 2. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: IV
 3. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikel: 1
 4. Instellingsbesluit Commissie macrodoelmatigheid mbo
  Artikel: 2
 5. Mandaat- en Machtigingsbesluit Commissie Vervolgonderzoek Rekenschap
  Artikel: 1
 6. Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel
  Tekst: tekst
 7. Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019–2020
  Artikelen: 2, 3
 8. Regeling melding starten of stoppen van een beroepsopleiding 2018
  Artikel: 5
 9. Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017
  Artikel: 1.1
 10. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv mbo
  Artikel: 1
 11. Regeling vaststelling schoolvakanties 2016–2019
  Artikel: 1
 12. Regeling vaststelling schoolvakanties 2019–2022
  Artikel: 1
 13. Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds
  Artikel: 1.1
 14. Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023
  Artikel: 1.1
 15. Uitvoeringsbesluit WEB
  Artikel: 2.1.2
 16. Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid
  Artikel: 1
 17. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 1.1.1, 1.3.2a, 1.3.3, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1, 2.2a.1, 6.1.1, 6.1.4, 6.4.1, 10.2
 18. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 24n, 24o
 19. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 1
 20. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (Regeling decentralisatie wachtgelduitgaven bve)
  Artikelen: III, VI
 21. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en vervallen van economisch claimrecht)
  Artikel: II
 22. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (verbeteringen van uiteenlopende, voornamelijk uitvoeringstechnische aard)
  Artikel: III
 23. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie)
  Artikel: VI
 24. Wijzigingswet Wet participatiebudget, enz. (invoeren specifieke uitkering educatie en vervallen verplichte besteding educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra)
  Artikelen: IV, V
 25. Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs
  Artikel: XII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina