Wet educatie en beroepsonderwijs

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.2.9

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

   Verwijzingen naar Titel 2

   1. Wet op het voortgezet onderwijs
    Artikel 118t
   2. Wet educatie en beroepsonderwijs
    Artikel 11a.1
   3. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
    Artikel 6
Terug naar begin van de pagina