Wet educatie en beroepsonderwijs

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.2.3

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
 2. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 3. OCW-intrekkingsregeling 2004
 4. OCW-intrekkingsregeling 2008
 5. Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo
 6. Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019
 7. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014
 8. Regeling kwaliteitsafspraken mbo
 9. Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019–2022
 10. Regeling leerplusarrangement vo
 11. Regeling lente- en zomerscholen vo
 12. Regeling Prestatiebox vo
 13. Regeling regionaal investeringsfonds mbo
 14. Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022
 15. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv mbo
 16. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
 17. Regeling stimulering doorstroom niet verwant mbo-pabo
 18. Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen
 19. Subsidieregeling Internationalisering po en vo
 20. Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen
 21. Wijzigingsregeling Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008–2009 tot en met 2010–2011
 22. Wijzigingsregeling Regeling regionaal investeringsfonds mbo (introduceren twee aanvraagperioden per jaar alsmede enige technische verbeteringen)
 23. Wijzigingsregeling Regeling stagebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2010, enz. (verlenging werkingsduur, en intrekking Kaderregeling Technocentra 2006 tot en met 2010)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel: 9.3
 3. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 9.1.4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  Verwijzingen naar Titel 2

  1. Wet op het voortgezet onderwijs
   Artikel 118t
  2. Wet educatie en beroepsonderwijs
   Artikel 11a.1
  3. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
   Artikel 6
Terug naar begin van de pagina