Regeling vaste autokostenvergoeding burgemeesters 1996

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2003

Regeling vaste autokosten- vergoeding burgemeesters 1996

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 33, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De vaste vergoeding bedoeld in artikel 33, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994, wordt berekend op basis van een jaarlijks per eigen auto af te leggen aantal kilometers van:

  • -

   2.000 in gemeenten met een oppervlak tot 5.000 hectaren;

  • -

   3.000 in gemeenten met een oppervlak van 5.000 tot 10.000 hectaren;

  • -

   4.500 in gemeenten met een oppervlak van 10.000 tot 15.000 hectaren;

  • -

   5.500 in gemeenten met een oppervlak van 15.000 hectaren en meer.

 • 2 De vaste vergoeding is gelijk aan het product van het in het eerste lid bedoelde aantal kilometers en het bedrag, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Reisregeling binnenland.

 • 3 De vaste vergoeding wordt per maand voor 1/12 deel uitbetaald, voor zoveel nodig naar boven op een veelvoud van vijf gulden afgerond.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Voor de burgemeester van meer dan één gemeente geldt voor de toepassing van deze regeling het totale oppervlak van de gezamenlijke gemeenten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Voor de burgemeester die gebruik maakt van een dienstauto en daarnaast regelmatig de eigen auto gebruikt, geldt voor de toepassing van deze regeling de helft van het in artikel 1 van deze regeling genoemde aantal kilometers.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

De Regeling autokostenvergoeding burgemeesters van 28 april 1993 (Stcrt. 1993, nr. 89) wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaste autokostenvergoeding burgemeesters 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 oktober 1995

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Naar boven