Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen

[Regeling vervallen per 01-06-2013.]
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 13-02-2010 t/m 31-05-2013

Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op richtlijn nr. 94/35/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 30 juni 1994 inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PbEG L 237);

alsmede op artikel 4, derde lid, van het Warenwetbesluit Zoetstoffen;

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 11 januari met nummer 14838(1)5;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. quantum satis:

het toevoegen van zoetstoffen overeenkomstig goede produktiemethoden in hoeveelheden die niet groter zijn dan voor het beoogde doel nodig is en op voorwaarde dat de consument niet misleid wordt;

b. gaseosa:

de als zodanig aangeduide waar, welke bestaat uit een niet-alcoholhoudende drank op basis van water, waaraan zijn toegevoegd kooldioxide, zoetstoffen en aroma's;

c. snacks:

voorverpakte, gearomatiseerde, gezouten, gedroogde hapjes op basis van zetmeel of (hazel)noten;

d. ‘tafelbier’, ‘bière de table’ en ‘table beer’:

de als zodanig aangeduide waar met een extractgehalte van de stamwort van minder dan 6% met uitzondering van ‘Obergaeriges Einfachbier’;

e. cyclaamzuur:

cyclaamzuur en de natrium- en calcium zouten daarvan;

f. saccharine:

saccharine en de natrium-, kalium- en calciumzouten daarvan;

g. neohesperidine:

neohesperidine dihydrocalchone.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

 • 1 Onverminderd andere wettelijke bepalingen mogen zoetstoffen slechts aanwezig zijn in de volgende eet- of drinkwaren:

  • a. eet- of drinkwaren die uitsluitend bestemd zijn voor de bereiding van een samengestelde eet- of drinkwaar die voldoet aan deze regeling; of

  • b. samengestelde eet- of drinkwaren:

 • 2 In eet- en drinkwaren zijn slechts zoetstoffen aanwezig met inachtneming van de bijlage.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

Ingetrokken worden:

 • a. de Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen;

 • b. de Warenwetregeling Levensmiddelenadditieven in zoetstoffen;

 • c. de Warenwetregeling Algemene toestemming op grond van artikel 10bis van het Algemeen Besluit.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit Zoetstoffen in werking treedt.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-06-2013]

Eg-nr.

Naam

Levensmiddelen

Maximale

gebruiksdoses

E 420

Sorbitol

Desserts en soortgelijke producten

quantum satis

 

i) Sorbitol

- gearomatiseerde desserts op basis van

 
   

water,

 
 

ii) Sorbitolstroop

met verminderde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 

E 421

Mannitol

- bereidingen op basis van melk en daarvan

 

E 953

Isomalt

afgeleide producten, met verlaagde

 
   

energie-

 

E 965

Maltitol

waarde of zonder toegevoegde suikers

 
 

i) Maltitol

- desserts op basis van vruchten en

 
   

groenten, met

 
 

ii) Maltitolstroop

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 

E 966

Lactitol

- desserts op basis van eieren, met

 
   

verlaagde

 

E 967

Xilitol

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 

E 968

Erytritol

- desserts op basis van graan, met

 
   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- granen of producten op basis van granen

 
   

voor het ontbijt, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- desserts of basis van vetten, met

 
   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- consumptie-ijs met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- jam, gelei, marmelade en geconfijte

 
   

vruchten met verlaagde energiewaarde of

 
   

zonder toegevoegde suikers

 
   

- vruchtenbereidingen met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers, met uitzondering van die welke

 
   

bestemd zijn voor de bereiding van dranken

 
   

op basis van vruchtensap.

 
       
   

Snoepgoed en overige

 
   

- snoepgoed zonder toegevoegde suikers

 
   

- snoepgoed op basis van gedroogde

 
   

vruchten, met verlaagde energiewaarde of

 
   

zonder toegevoegde suikers

 
   

- snoepgoed op basis van zetmeel, met

 
   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- producten op basis van cacao, met

 
   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- boterhampasta op basis van cacao, melk,

 
   

gedroogde vruchten of vet, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- kauwgum zonder toegevoegde suikers

 
   

- sauzen

 
   

- mosterd

 
   

- banketbakkerswaren met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- producten voor bijzondere voeding

 
   

- vaste voedingssupplementen,

 
   

bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

 
       

E 950

Acesulfaam K

Niet-alcoholische dranken

 
   

- gearomatiseerde dranken op basis van

350 mg/l

   

water, met verlaagde energiewaarde of

 
   

zonder toegevoegde suikers

 
   

- dranken op basis van melk en daarvan

350 mg/l

   

afgeleide producten of op basis van

 
   

vruchtensap, met verlaagde energiewaarde

 
   

of zonder toegevoegde suikers

 
   

Desserts en soortgelijke producten

 
   

- gearomatiseerde desserts op basis van

350 mg/kg

   

water, met verlaagde energiewaarde of

 
   

zonder toegevoegde suikers

 
   

- bereidingen op basis van melk en daarvan

350 mg/kg

   

afgeleide producten, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- desserts of basis van vruchten en

350 mg/kg

   

groenten, met verlaagde energiewaarde of

 
   

zonder toegevoegde suikers

 
   

- desserts of basis van eieren, met

350 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- desserts op basis van graan, met

350 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- desserts of basis van vetten, met

350 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- snacks

350 mg/kg

       
   

Snoepgoed en overige

 
   

- snoepgoed zonder toegevoegde suikers

500 mg/kg

   

- snoepgoed op basis van cacao of

500 mg/kg

   

gedroogde vruchten, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- snoepgoed of basis van zetmeel, met

1000 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- boterhampasta op basis van cacao, melk,

1000 mg/kg

   

gedroogde vruchten of vet, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- kauwgum zonder toegevoegde suikers

2000 mg/kg

   

- cider en perencider

350 mg/l

   

- alcoholvrij bier of bier met een

350 mg/l

   

alcoholgehalte van ten hoogste 1,2% vol

 
   

- ?Tafelbier/Bière de table/Table beer?

350 mg/l

   

- bier met een zuurgraad van ten minste 30

350 mg/l

   

milli-equivalent NaOH

 
   

- donker bier van het type oud bruin

350 mg/l

   

- consumptie-ijs met verlaagde

800 mg/kg

   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- vruchten in blik of in glas, met

1000 mg/kg

   

verlaagde verbrandingswaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- jam, gelei en marmelade, met verlaagde

1000 mg/kg

   

energiewaarde

 
   

- vruchten- of groentebereidingen, met

350 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde

 
   

- zoetzure vruchten- en groenteconserven

200 mg/kg

   

- zoetzure conserven en halfconserven van

200 mg/kg

   

vis, alsmede marinades van vis, schaal-,

 
   

schelp- en weekdieren

 
   

- sauzen

350 mg/kg

   

- mosterd

350 mg/kg

   

- banketbakkerswaren voor bijzondere

1000 mg/kg

   

voeding

 
   

- voedingsmiddelen die zijn bestemd om te worden genuttigd

450 mg/kg

   

in energiebeperkte diëten voor gewichtsvermindering,

 
   

bedoeld in de Warenwetregeling Energiebeperkte diëten

 
   

- dieetvoeding voor medisch gebruik,

450 mg/kg

   

bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

 
   

- vloeibare voedingssupplementen,

350 mg/kg

   

bedoeld in het

 
   

Warenwetbesluit voedingssupplementen

 
   

- vaste voedingssupplementen,

500 mg/kg

   

bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

s

   

-

2000 mg/kg

   

voedingssupplementen, bedoeld in het

 
   

Warenwetbesluit voedingssupplementen

 
   

- Granen voor het ontbijt met een

1200 mg/kg

   

vezelgehalte van meer dan 15% en ten

 
   

minste 20% zemelen, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- Soep met verlaagde energiewaarde

110 mg/lkg

   

- Microproducten van suikerwerk ter

2500 mg/l

   

verfrissing van de adem, zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- Bier met verlaagde energiewaarde

25 mg/kg

   

- Dranken bestaande uit een mengsel van

350 mg/kg

   

bier, cider, perencider, gedistilleerd of

 
   

wijn en niet-alcoholische dranken

 
   

- Gedistilleerde dranken met een

350 mg/kg

   

alcoholvolumegehalte van minder dan 15%

 
   

- Hoorntjes en wafeltjes zonder

2000 mg/kg

   

toegevoegde suikers voor ijs

 
   

- Suikerwerk in de vorm van tabletten met

500 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde

 
   

- Feinkostsalat

350 mg/kg

   

- Ouwel

2000 mg/kg

       

E 951

Aspartaam

Niet-alcoholische dranken

 
   

- gearomatiseerde dranken op basis van

600 mg/l

   

water, met verlaagde energiewaarde of

 
   

zonder toegevoegde suikers

 
   

- dranken op basis van melk en daarvan

600 mg/l

   

afgeleide producten of op basis van

 
   

vruchtensap, met verlaagde energiewaarde

 
   

of zonder toegevoegde suikers

 
   

Dessert en soortgelijke producten

 
   

- gearomatiseerde desserts op basis van

1000 mg/kg

   

water, met verlaagde energiewaarde of

 
   

zonder toegevoegde suikers

 
   

- bereidingen op basis van melk en daarvan

1000 mg/kg

   

afgeleide producten, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- desserts op basis van vruchten en

1000 mg/kg

   

groenten, met verlaagde energiewaarde of

 
   

zonder toegevoegde suikers

 
   

- desserts op basis van eieren, met

1000 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- desserts op basis van graan, met

1000 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- desserts op basis van vetten, met

1000 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- snacks

500 mg/kg

       
   

Snoepgoed en overige

 
   

- snoepgoed zonder toegevoegde suikers

1000 mg/kh

   

- snoepgoed op basis van cacao of

2000 mg/kg

   

gedroogde vruchten, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- snoepgoed op basis van zetmeel, met

2000 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- boterhampasta op basis van cacao, melk,

1000 mg/kg

   

gedroogde vruchten of vet, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- kauwgum zonder toegevoegde suikers

5500 mg/kg

   

- cider en perencider

600 mg/l

   

- alcoholvrij bier of bier met een

600 mg/l

   

alcoholgehalte van ten hoogste 1,2% vol

 
   

- "Tafelbier/Bière de table/Table beer"

600 mg/l

   

- bier met een zuurgraad van ten minste 30

600 mg/l

   

milli-equivalent NaOH

 
   

- donker bier van het type oud bruin

600 mg/l

   

- consumptie-ijs met verlaagde

800 mg/kg

   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- vruchten in blik of in glas, met

1000 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- jam, gelei en marmelade, met verlaagde

1000 mg/kg

   

energiewaarde

 
   

- vruchten- en groentebereidingen, met

1000 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde

 
   

- zoetzure vruchten- en groenteconserven

300 mg/kg

   

- sauzen

350 mg/kg

   

- mosterd

350 mg/kg

   

- banketbakkerswaren voor bijzondere

1700 mg/kg

   

voeding

 
   

- voedingsmiddelen die zijn bestemd om te worden genuttigd

800 mg/kg

   

in energiebeperkte diëten voor gewichtsvermindering,

 
   

bedoeld in de Warenwetregeling Energiebeperkte diëten

 
   

- dieetvoeding voor medisch gebruik,

1000 mg/kg

   

bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

 
   

- vloeibare voedingssupplementen,

600 mg/kg

   

bedoeld in het

 
   

Warenwetbesluit voedingssupplementen

 
   

- vaste voedingssupplementen,

2000 mg/kg

   

bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

 
   

-

5500 mg/kg

   

- ouwels

1000 mg/kg

   

voedingssupplementen, bedoeld in het

 
   

Warenwetbesluit voedingssupplementen

 
   

- Granen voor het ontbijt met een

1000 mg/kg

   

vezelgehalte van meer dan 15% en ten

 
   

minste 20% zemelen, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- Soep met verlaagde energiewaarde

110 mg/l

   

- Microproducten van suikerwerk ter

6000 mg/kg

   

verfrissing van de adem, zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- Verfrissende sterk gearomatiseerde

2000 mg/kg

   

keelpastilles zonder toegevoegde suikers

 
   

- Bier met verlaagde energiewaarde

25 mg/l

   

- Dranken bestaande uit een mengsel van

600 mg/l

   

bier, cider, perencider, gedistilleerd of

 
   

wijn en niet-alcoholische dranken

 
   

- Gedistilleerde dranken met een

600 mg/kg

   

alcoholvolumegehalte van minder dan 15%

 
   

- Feinkostsalat

350 mg/kg

E 9522

Cyclaamzuur

Niet-alcoholische dranken

 
   

- gearomatiseerde dranken op basis van

250 mg/l

   

water, met verlaagde energiewaarde of

 
   

zonder toegevoegde suikers

 
   

- dranken op basis van melk en daarvan

250 mg/l

   

afgeleide producten of op basis van

 
   

vruchtensap, met verlaagde energiewaarde

 
   

of zonder toegevoegde suikers

 
       
   

Desserts en soortgelijke producten

 
   

- gearomatiseerde desserts op basis van

250 mg/kg

   

water, met verlaagde energiewaarde of

 
   

zonder toegevoegde suikers

 
   

- bereidingen op basis van melk en daarvan

250 mg/kg

   

afgeleide producten, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- desserts op basis van vruchten en

250 mg/kg

   

groenten, met verlaagde energiewaarde of

 
   

zonder toegevoegde suikers

 
   

- desserts op basis van eieren, met

250 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- desserts op basis van graan, met

250 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- desserts op basis van vetten, met

250 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
       
   

Snoepgoed en overige

 
   

- boterhampasta op basis van cacao, melk,

500 mg/kg

   

gedroogde vruchten of vet, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- vruchten in blik of in glas, met

1000 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- jam, gelei en marmelade, met verlaagde

1000 mg/kg

   

energiewaarde

 
   

- vruchten- en groentebereidingen, met

250 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde

 
   

- banketbakkerswaren voor bijzondere

1600 mg/kg

   

voeding

 
   

- voedingsmiddelen die zijn bestemd om te worden genuttigd

400 mg/kg

   

in energiebeperkte diëten voor gewichtsvermindering,

 
   

bedoeld in de Warenwetregeling Energiebeperkte diëten

 
   

- dieetvoeding voor medisch gebruik,

400 mg/kg

   

bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

 
   

- vloeibare voedingssupplementen,

400 mg/kg

   

bedoeld in het

s

   

Warenwetbesluit voedingssupplementen

 
   

- vaste voedingssupplementen,

500 mg/kg

   

bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

s

   

- Dranken bestaande uit een mengsel van

250 mg/l

   

bier, cider, perencider, gedistilleerd of

 
   

wijn en niet-alcoholische dranken

 
   

-

1250 mg/kg

   

voedingssupplementen, bedoeld in het

 
   

Warenwetbesluit voedingssupplementen

 

1

     

E 9543

Sacharine

Niet-alcoholische dranken

 
   

- gearomatiseerde dranken op basis van

80 mg/l

   

water, met verlaagde energiewaarde of

 
   

zonder toegevoegde suikers

 
   

- dranken op basis van melk en daarvan

80 mg/l

   

afgeleide producten of op basis van

 
   

vruchtensap, met verlaagde energiewaarde

 
   

of zonder toegevoegde suikers

 
   

- gaseosa

100 mg/l

       
   

Desserts en soortgelijke producten

 
   

- gearomatiseerde desserts op basis van

100 mg/kg

   

water, met verlaagde energiewaarde of

 
   

zonder toegevoegde suikers

 
   

- bereidingen op basis van melk en daarvan

100 mg/kg

   

afgeleide producten, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- desserts op basis van vruchten en

100 mg/kg

   

groenten, met verlaagde energiewaarde of

 
   

zonder toegevoegde suikers

 
   

- desserts op basis van eieren, met

100 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- desserts op basis van graan, met

100 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- desserts op basis van vetten, met

100 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- snacks

100 mg/kg

       
   

Snoepgoed en overige

 
   

- snoepgoed zonder toegevoegde suikers

500 mg/kg

   

- snoepgoed op basis van cacao of

500 mg/kg

   

gedroogde vruchten, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- snoepgoed op basis van zetmeel, met

300 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- ouwels

800 mg/kg

   

- boterhampasta op basis van cacao, melk,

200 mg/kg

   

gedroogde vruchten of vet, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- kauwgum zonder toegevoegde suikers

1200 mg/kg

   

- cider en perencider

80 mg/l

   

- alcoholvrij bier of bier met een

80 mg/l

   

alcoholgehalte van ten hoogste 1,2% vol

 
   

- "Tafelbier/Bière de table/Table beer"

80 mg/l

   

- bier met een zuurgetal van ten minste 30

80 mg/l

   

milli-equivalent NaOH

 
   

- donker bier van het type oud bruin

80 mg/l

   

- consumptie-ijs met verlaagde

100 mg/kg

   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- vruchten in blik of in glas, met

200 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- jam, gelei en marmelade met verlaagde

200 mg/kg

   

energiewaarde

 
   

- vruchten- en groentebereidingen, met

200 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde

 
   

- zoetzure vruchten- en groenteconserven

160 mg/kg

   

- zoetzure conserven en halfconserven van

160 mg/kg

   

vis, alsmede marinades van vis, schaal-,

 
   

schelp- en weekdieren

 
   

- sauzen

160 mg/kg

   

- mosterd

320 mg/kg

   

- banketbakkerswaren voor bijzondere

170 mg/kg

   

voeding

 
   

- voedingsmiddelen die zijn bestemd om te worden genuttigd

240 mg/kg

   

in energiebeperkte diëten voor gewichtsvermindering,

 
   

bedoeld in de Warenwetregeling Energiebeperkte diëten

 
   

- dieetvoeding voor medisch gebruik,

200 mg/kg

   

bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

 
   

- Warenwetbesluit voedingssupplementen

80 mg/kg

   

bedoeld in het

 
   

Warenwetbesluit voedingssupplementen

 
   

- vaste voedingssupplementen,

500 mg/kg

   

bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

s

   

-

1200 mg/kg

   

voedingssupplementen, bedoeld in het

 
   

Warenwetbesluit voedingssupplementen

 
   

- Granen voor het ontbijt met een

100 mg/kg

   

vezelgehalte van meer dan 15% en ten

 
   

minste 20% zemelen, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- Soep met verlaagde energiewaarde

110 mg/l

   

- Microproducten van suikerwerk ter

3000 mg/kg

   

verfrissing van de adem, zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- Dranken bestaande uit een mengsel van

80 mg/l

   

bier, cider, perencider, gedistilleerd of

 
   

wijn en niet-alcoholische dranken

 
   

- Gedistilleerde dranken met een

80 mg/kg

   

alcoholvolumegehalte van minder dan 15%

 
   

- Hoorntjes en wafeltjes zonder

800 mg/kg

   

toegevoegde suikers voor ijs

 
   

- Feinkostsalat

160 mg/kg

2

     

E 955

Sucralose

Niet-alcoholische dranken

 
   

– gearomatiseerde dranken op basis van water, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

300 mg/l

   

– dranken op basis van melk en daarvan afgeleide producten of op basis van vruchtensap, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

300 mg/l

       
   

Desserts en soortgelijke producten

 
   

– gearomatiseerde desserts op basis van water, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

   

– bereidingen op basis van melk en daarvan afgeleide producten, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

   

– desserts op basis van vruchten en groenten, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

   

– desserts op basis van eieren, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

   

– desserts op basis van graan, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

   

– desserts op basis van vetten, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

   

– snacks: voorverpakte gezouten, gedroogde hapjes op basis van zetmeel of (hazel)-noten, die bepaalde aroma's bevatten

200 mg/kg

       
   

Snoepgoed

 
   

– snoepgoed zonder toegevoegde suikers

1000 mg/kg

   

– snoepgoed op basis van cacao of gedroogde vruchten, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

800 mg/kg

   

– snoepgoed op basis van zetmeel, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

1000 mg/kg

   

– hoorntjes en wafeltjes zonder toegevoegde suikers voor ijs

800 mg/kg

   

– ouwels

800 mg/kg

   

– boterhampasta op basis van cacao, melk, gedroogde vruchten of vet, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

   

– ontbijtgranen met een vezelgehalte van meer dan 15 % en ten minste 20 % zemelen, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

   

– microproducten van suikerwerk ter verfrissing van de adem, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

2400 mg/kg

   

– verfrissende sterk gearomatiseerde keelpastilles zonder toegevoegde suikers

1000 mg/kg

   

– kauwgom zonder toegevoegde suikers

3000 mg/kg

   

– suikerwerk in de vorm van tabletten met verlaagde energiewaarde

200 mg/kg

   

– cider en perencider

50 mg/l

   

– dranken bestaande uit een mengsel van bier, cider, perencider, gedistilleerd of wijn en niet-alcoholische dranken

250 mg/l

   

– gedistilleerde dranken met een alcohol-volumegehalte van minder dan 15 % vol

250 mg/l

   

– alcoholvrij bier of bier met een alcoholgehalte van ten hoogste 1,2 % vol

250 mg/l

   

– ‘Tafelbier/Bière de table/Table beer” (met een stamwortgehalte van minder dan 6 %) met uitzondering van „Obergäriges Einfachbier’

250 mg/l

   

– bier met een zuurgraad van ten minste 30 milli-equivalent NaOH

250 mg/l

   

– donker bier van het type ‘oud bruin’

250 mg/l

   

– bier met verlaagde energiewaarde

10 mg/l

   

– consumptie-ijs met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

320 mg/kg

   

– vruchten in blik of in glas, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

   

– jam, gelei en marmelade, met verminderde verbrandingswaarde

400 mg/kg

   

– vruchten- en groentebereidingen, met verlaagde energiewaarde

400 mg/kg

   

– zoetzure vruchten- en groenteconserven

180 mg/kg

   

– ‘Feinkostsalat’

140 mg/kg

   

– zoetzure conserven en halfconserven van vis, alsmede marinaden van vis, schaal-, schelp- en weekdieren

120 mg/kg

   

– soep met verlaagde energiewaarde

45 mg/l

   

– sauzen

450 mg/kg

   

– mosterd

140 mg/kg

   

– banketbakkerswaren voor specifieke voedingsdoeleinden

700 mg/kg

   

– voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor gewichtsvermindering, bedoeld in de Warenwetregeling Energiebeperkte diëten

320 mg/kg

   

– dieetvoeding voor specifiek medisch gebruik, bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

400 mg/kg

   

– voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen, verstrekt in vloeibare vorm

240 mg/l

   

– voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen, verstrekt in vaste vorm

800 mg/kg

   

– voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen, op basis van vitaminen of mineraalelementen verstrekt in de vorm van siroop of kauwtabletten

2400 mg/kg

E 957

Thaumatine

Snoepgoed en overige

 
   

- snoepgoed zonder toegevoegde suikers

50 mg/kg

   

- snoepgoed op basis van cacao of

50 mg/kg

   

gedroogde vruchten, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- kauwgum zonder toegevoegde suikers

50 mg/kg

   

-

400 mg/kg

   

voedingssupplementen, bedoeld in het

 
   

Warenwetbesluit voedingssupplementen

 
   

- Consumptie-ijs, met verlaagde

50 mg/kg

   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
       

E 959

Neohesperidine

Niet-alcoholische dranken

 
   

- gearomatiseerde dranken op basis van

30 mg/l

   

water, met verlaagde energiewaarde of

 
   

zonder toegevoegde suikers

 
   

- dranken op basis van melk en daarvan

50 mg/l

   

afgeleide producten, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- dranken op basis van vruchtensap, met

30 mg/l

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
       
   

Desserts en soortgelijke producten

 
   

- gearomatiseerde desserts op basis van

50 mg/kg

   

water, met verlaagde energiewaarde of

 
   

zonder toegevoegde suikers

 
   

- bereidingen op basis van melk en daarvan

50 mg/kg

   

afgeleide producten, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- desserts op basis van vruchten en

50 mg/kg

   

groenten, met verlaagde energiewaarde of

 
   

zonder toegevoegde suikers

 
   

- desserts op basis van eieren, met

50 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- desserts op basis van graan, met

50 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- desserts op basis van vetten, met

50 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
       
   

Snoepgoed en overige

 
   

- snoepgoed zonder toegevoegde suikers

100 mg/kg

   

- snoepgoed op basis van cacao of

100 mg/kg

   

gedroogde vruchten, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- snoepgoed op basis van zetmeel, met

150 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- boterhampasta op basis van cacao, melk,

50 mg/kg

   

gedroogde vruchten of vet, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- kauwgum zonder toegevoegde suikers

400 mg/kg

   

- cider en perencider

20 mg/l

   

- alcoholvrij bier of bier met een

10 mg/l

   

alcoholgehalte van ten hoogste 1,2% vol

 
   

- "Tafelbier/Bière de table/Table beer"

10 mg/l

   

- bier met een zuurgraad van ten minste 30

10 mg/l

   

milli-equivalent NaOH

 
   

- donker bier van het type oud bruin

10 mg/l

   

- consumptie-ijs met verlaagde

50 mg/kg

   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- vruchten in blik of in glas, met

50 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde of zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

- jam, gelei en marmelade, met verlaagde

50 mg/kg

   

energiewaarde

 
   

- zoetzure vruchten- en groenteconserven

100 mg/kg

   

- vruchten- en groentebereidingen, met

50 mg/kg

   

verlaagde energiewaarde

 
   

- zoetzure conserven en halfconserven van

30 mg/kg

   

vis, alsmede marinaden van vis, schaal-,

 
   

schelp- en weekdieren

 
   

- sauzen

50 mg/kg

   

- mosterd

50 mg/kg

   

- banketbakkerswaren voor bijzondere

150 mg/kg

   

voeding

 
   

- voedingsmiddelen die zijn bestemd om te worden genuttigd

100 mg/kg

   

in energiebeperkte diëten voor gewichtsvermindering,

 
   

bedoeld in de Warenwetregeling Energiebeperkte diëten

 
   

- vloeibare voedingssupplementen,

50 mg/kg

   

bedoeld in het

 
   

Warenwetbesluit voedingssupplementen

 
   

- vaste voedingssupplementen,

100 mg/kg

   

bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen

 
       

E 959

Neohesperidine

- Granen voor het ontbijt met een

50 mg/kg

   

vezelgehalte van meer dan 15% en ten

 
   

minste 20% zemelen, met verlaagde

 
   

energiewaarde of zonder toegevoegde

 
   

suikers

 
   

- Soep met verlaagde energiewaarde

50 mg/l

   

- Microproducten van suikerwerk ter

400 mg/kg

   

verfrissing van de adem, zonder

 
   

toegevoegde suikers

 
   

-

400 mg/kg

   

voedingssupplementen, bedoeld in het

 
   

Warenwetbesluit voedingssupplementen

 
   

- Dranken bestaande uit een mengsel van

30 mg/l

   

bier, cider, perencider, gedistilleerd of

 
   

wijn en niet-alcoholische dranken

 
   

- Gedistilleerde dranken met een

30 mg/kg

   

alcoholvolumegehalte van minder dan 15%

 
   

- Hoorntjes en wafeltjes zonder

50 mg/kg

   

toegevoegde suikers voor ijs

 
   

- Feinkostsalat

50 mg/kg

   

- Bier met verlaagde energiewaarde

10 mg/kg

   

- dieetvoeding voor medisch gebruik,

100 mg/kg

   

bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

 
   

- Snacks

50 mg/kg

E 961

Neotaam

Niet-alcoholische dranken

 
   

gearomatiseerde dranken op basis van water, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

20 mg/l

   

dranken op basis van melk en daarvan afgeleide producten of op basis van vruchtensap, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

20 mg/l

   

Desserts en soortgelijke producten

 
   

gearomatiseerde desserts op basis van water, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

32 mg/kg

   

bereidingen op basis van melk en daarvan afgeleide producten, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

32 mg/kg

   

desserts op basis van vruchten en groenten, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

32 mg/kg

   

desserts op basis van eieren, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

32 mg/kg

   

desserts op basis van graan, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

32 mg/kg

   

desserts op basis van vetten, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

32 mg/kg

   

‘snacks’: voorverpakte gezouten, gedroogde hapjes op basis van zetmeel of (hazel)noten, die bepaalde aroma’s bevatten

18 mg/kg

   

Snoepgoed

 
   

snoepgoed zonder toegevoegde suikers

32 mg/kg

   

snoepgoed op basis van cacao of gedroogde vruchten, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

65 mg/kg

   

snoepgoed op basis van zetmeel, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

65 mg/kg

   

hoorntjes en wafels zonder toegevoegde suikers voor ijs

60 mg/kg

   

ouwels (eetpapier)

60 mg/kg

   

boterhampasta op basis van cacao, melk, gedroogde vruchten of vet, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

32 mg/kg

   

ontbijtgranen met een vezelgehalte van meer dan 15% en ten minste 20% zemelen, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

32 mg/kg

   

microproducten van suikerwerk ter verfrissing van de adem, zonder toegevoegde suikers

200 mg/kg

   

sterk gearomatiseerde keelpastilles zonder toegevoegde suikers

65 mg/kg

   

kauwgom zonder toegevoegde suikers

250 mg/kg

   

suikerwerk in de vorm van tabletten met verminderde verbrandingswaarde

15 mg/kg

   

cider en perencider

20 mg/l

   

dranken bestaande uit een mengsel van bier, cider, perencider, gedistilleerd of wijn en niet-alcoholische dranken

20 mg/l

   

gedistilleerde dranken met een alcoholvolumegehalte van minder dan 15% vol

20 mg/l

   

alcoholvrij bier of bier met een alcoholgehalte van ten hoogste 1,2% vol

20 mg/l

   

‘Tafelbier/Bière de table/Table beer’ (met een extractgehalte van de stamwort van minder dan 6%) met uitzondering van ‘Obergäriges Einfachbier’

20 mg/l

   

bier met een zuurgraad van ten minste 30 milli-equivalent NaOH

20 mg/l

   

donker bier van het type "oud bruin"

20 mg/l

   

bier met verminderde verbrandingswaarde

1 mg/l

   

consumptie-ijs met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

26 mg/kg

   

vruchten in blik of in glas, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

32 mg/kg

   

jam, gelei en marmelade, met verminderde verbrandingswaarde

32 mg/kg

   

vruchten- en groentebereidingen, met verminderde verbrandingswaarde

32 mg/kg

   

zoetzure vruchten- en groenteconserven

10 mg/kg

   

‘Feinkostsalat’

12 mg/kg

   

zoetzure conserven en halfconserven van vis, alsmede marinaden van vis, schaal-, schelp- en weekdieren

10 mg/kg

   

soep met verminderde verbrandingswaarde

5 mg/l

   

sauzen

12 mg/kg

   

mosterd

12 mg/kg

   

banketbakkerswaren voor specifieke voedingsdoeleinden

55 mg/kg

   

voedingsmiddelen zie zijn bestemd om in energiebeperkte diëten voor gewichtsvermindering te worden genuttigd, als omschreven in de Warenwetregeling Energiebeperkte diëten

26 mg/kg

   

dieetvoeding voor medisch gebruik, als omschreven in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

32 mg/kg

   

voedingssupplementen als omschreven in het Warenwetbesluit voedingssupplementen, verstrekt in vloeibare vorm

20 mg/kg

   

voedingssupplementen als omschreven in het Warenwetbesluit voedingssupplementen, verstrekt in vaste vorm

60 mg/kg

   

voedingssupplementen als omschreven in het Warenwetbesluit voedingssupplementen op basis van vitaminen of mineraalelementen in de vorm van siroop of kauwtabletten

185 mg/kg

   

tafelzoetstoffen

quantum satis

E 962

Zout van aspartaam-

acesulfaam3

Niet-alcoholische dranken

– gearomatiseerde dranken op basis van water, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

350 mg/l (a)

   

– dranken op basis van melk en daarvan afgeleide producten of op basis van vruchtensap, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

350 mg/l (a)

       
   

Desserts en soortgelijke producten

 
   

– gearomatiseerde desserts op basis van water, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

350 mg/kg (a)

   

– bereidingen op basis van melk en daarvan afgeleide producten, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers)

350 mg/kg (a

   

– desserts op basis van vruchten en groenten, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

350 mg/kg (a)

   

– desserts op basis van eieren, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

350 mg/kg (a)

   

– desserts op basis van graan, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

350 mg/kg (a)

   

– desserts op basis van vetten, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

350 mg/kg (a)

   

– snacks: voorverpakte gezouten, gedroogde hapjes op basis van zetmeel of (hazel)-noten, die bepaalde aroma's bevatten

500 mg/kg (b)

       
   

Snoepgoed

 
   

– snoepgoed zonder toegevoegde suikers

500 mg/kg (a)

   

– snoepgoed op basis van cacao of gedroogde vruchten, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

500 mg/kg (a)

   

– snoepgoed op basis van zetmeel, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

1000 mg/kg(a)

   

– ouwels

1000 mg/kg(b)

   

– boterhampasta op basis van cacao, melk, gedroogde vruchten of vet, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers

1000 mg/kg(b)

   

– ontbijtgranen met een vezelgehalte van meer dan 15 % en ten minste 20 % zemelen, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

1000 mg/kg(b)

   

– microproducten van suikerwerk ter verfrissing van de adem, zonder toegevoegde suikers

2500 mg/kg(a)

   

– kauwgom zonder toegevoegde suikers

2000 mg/kg(a)

   

– cider en perencider

350 mg/l (a)

   

– dranken bestaande uit een mengsel van bier, cider, perencider, gedistilleerd of wijn en niet-alcoholische dranken

350 mg/l (a)

   

– gedistilleerde dranken met een alcohol-volumegehalte van minder dan 15 % vol

350 mg/l (a)

   

– alcoholvrij bier of bier met een alcoholgehalte van ten hoogste 1,2 % vol

350 mg/l (a)

   

– ‘Tafelbier/Bière de table/Table beer’ (met een extractgehalte van de stamwort van minder dan 6 %) met uitzondering van ‘Obergäriges Einfachbier’

350 mg/l (a)

   

– bier met een zuurgraad van ten minste 30 milli-equivalent NaOH

350 mg/l (a)

   

– donker bier van het type ‘oud bruin’

350 mg/l (a)

   

– bier met verlaagde energiewaarde

25 mg/l (b)

   

– consumptie-ijs met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

800 mg/kg (b)

   

– vruchten in blik of in glas, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

350 mg/kg (a)

   

– jam, gelei en marmelade, met verminderde verbrandingswaarde

1000 mg/kg(b)

   

– vruchten- en groentebereidingen, met verlaagde energiewaarde

350 mg/kg (a)

   

– zoetzure vruchten- en groenteconserven

200 mg/kg (a)

   

– ‘Feinkostsalat’

200 mg/kg (a)

   

– soep met verlaagde energiewaarde

110 mg/l (b)

   

– sauzen

350 mg/kg (b)

   

– mosterd

350 mg/kg (b)

   

– banketbakkerswaren met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers

1000 mg/kg(a)

   

– voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor gewichtsvermindering, bedoeld in de Warenwetregeling Energiebeperkte diëten

450 mg/kg (a)

   

– qua voedingswaarde volledige voedingsmiddelen voor medisch gebruik, bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

450 mg/kg (a)

   

– voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit Voedingssupplementen, verstrekt in vloeibare vorm

350 mg/kg (a)

   

– voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen, verstrekt in vaste vorm

500 mg/kg (a)

   

– voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen op basis van vitaminen of mineraalelementen in de vorm van siroop of kauwtabletten

2000 g/kg(a)

       
 1. Voor stof E952, cyclaamzuur, worden de maximale gebruiksdoses uitgedrukt in vrije zuren. ^ [1]
 2. Voor stof E 954, sacharine, worden de maximale gebruiksdoses uitgedrukt in vrije imiden. ^ [2]
 3. De maximale gebruiksdoses voor het zout van aspartaam-acesulfaam zijn afgeleid van de maximale gebruiksdoses voor de bestanddelen aspartaam (E 951) en acesulfaam-K (E 950). De maximale gebruiksdoses voor aspartaam (E 951) en acesulfaam-K (E 950) mogen niet worden overschreden door het zout van aspartaam-acesulfaamalleen dan wel in combinatie met E 950 of E 950 te gebruiken. De grenswaarden in deze kolom worden uitgedrukt in a) acesulfaam-K-equivalenten of b) aspartaamequivalenten. ^ [3]
Naar boven