Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 04-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2015.
Geldend van 01-04-2015 t/m 18-04-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting WVGS
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0007606
Rechtsgebied Vervoersrecht
Overheidsthema Verkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Verkeer en Waterstaat op het gebied van de vervoerswetgeving
 2. Besluit toezicht en opsporing vervoer gevaarlijke stoffen
 3. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
 4. Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht
 5. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 6. Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk
 7. Regeling basisnet
 8. Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen
 9. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
 10. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
 11. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 12. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 13. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 14. Regeling tarieven scheepvaart 2005
 15. Regeling vervoerbare drukapparatuur 2011
 16. Regeling vrijstelling vervoer gevaarlijke stoffen militaire vaartuigen
 17. Regeling vrijstelling vervoer gevaarlijke stoffen militaire voertuigen 2002
 18. Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen
 19. Vrijstelling vervoer over land van pesticiden door ambtenaren Algemene Inspectiedienst Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 20. Vuurwerkbesluit
 21. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 22. Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing binnenvaart
 2. Beleidsregel veiligheidsadviseur
 3. Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg
 4. Richtlijn voor strafvordering Binnenvaart

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing binnenvaart
  Tekst: tekst
 2. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel: 5.17
 3. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 4. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 4.1d
 5. Arbeidsomstandighedenregeling
  Artikel: 8.12
 6. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9
 7. Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten
  Artikel: 1
 8. Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving
  Artikel: 4.3
 9. Besluit spoorverkeer
  Artikel: 1
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Goederenvervoer vanaf 1945 (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument goederenvervoer 1945–
 11. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikelen: 1, 10
 12. Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht
  Artikel: 1
 13. Binnenvaartbesluit
  Artikelen: 6, 12
 14. Binnenvaartregeling
  Artikel: 3.28
 15. Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels
  Tekst: tekst
 16. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 17. Gemeentewet
  Bijlage: I
 18. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 19. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN
  Tekst: tekst
 20. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 21. Regeling basisnet
  Artikel: 1
 22. Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel: 1
 23. Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
  Bijlage: 1
 24. Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Bijlage: VII
 25. Regeling politiehonden
  Artikel: 10
 26. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
  Artikel: 1.7
  Bijlage: VI
 27. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
  Artikel: 1.7
 28. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  Artikel: 1.7
 29. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  Artikel: 1.7
 30. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  Artikel: 1.7
 31. Regeling vrijstelling vervoer gevaarlijke stoffen militaire vaartuigen
  Artikel: 1
 32. Regeling vrijstelling vervoer gevaarlijke stoffen militaire voertuigen 2002
  Artikel: 1
 33. Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg
  Tekst: tekst
 34. Richtlijn voor strafvordering Binnenvaart
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 35. Subsidieregeling Programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden
  Artikel: 3
 36. Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel: 7
 37. Vuurwerkbesluit
  Artikel: 1.2.4
 38. Wet milieubeheer
  Bijlage: 1
  Artikelen: 12.11*, 12.11, 22.1
 39. Wet op de economische delicten
  Artikelen: 1a, 23a
 40. Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES
  Artikel: 11.18
 41. Wijzigingswet Wet vervoer gevaarlijke stoffen, enz. (Wet basisnet)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-04-2015

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 36334
Nieuwe-regeling 12-10-1995 Stb. 1995, 525 23250
Wijziging 03-04-1996 Stb. 1996, 366
samen met
Stb. 1996, . 1997/142
23791
01-01-2024 Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 02-11-2022 Stb. 2023, 66 36093 03-04-2023 Stb. 2023, 125
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 307 32862 20-02-2015 Stb. 2015, 92
Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 415 33427 25-11-2013 Stb. 2013, 475
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 13-06-2012 Stb. 2012, 276
Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389
Wijziging 11-03-2010 Stb. 2010, 146 31968 24-06-2010 Stb. 2010, 252
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 07-04-2006 Stb. 2006, 217 30328 07-04-2006 Stb. 2006, 217
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 532 29316 20-10-2005 Stb. 2005, 533
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 530 28995 20-10-2005 Stb. 2005, 531
Wijziging 26-05-2005 Stb. 2005, 282 29421 22-06-2005 Stb. 2005, 320
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 244 28061 13-06-2002 Stb. 2002, 329
Wijziging 05-07-2000 Stb. 2000, 313 26992 29-01-2002 Stb. 2002, 81
25-02-1998 t/m 01-01-1998 1) Wijziging 29-01-1998 Stb. 1998, 91 25531 29-01-1998 Stb. 1998, 91
01-01-1998 Wijziging 04-12-1997 Stb. 1997, 580 25464 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-05-1997 Wijziging 03-04-1996 Stb. 1996, 366
samen met
Stb. 1996, . 1997/142
23791 23-04-1997 Stb. 1997, 172
01-08-1996 Nieuwe-regeling 12-10-1995 Stb. 1995, 525 23250 05-06-1996 Stb. 1996, 297
Wijziging 24-05-1996
samen met
29-03-1996
Stb. 1996, 276
samen met
Stb. 1996, 257
24496
samen met
22961
05-06-1996 Stb. 1996, 297

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 281)
Naar boven