Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Geldend van 01-04-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingWVGS
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0007606
RechtsgebiedVervoersrecht
OverheidsthemaVerkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Verkeer en Waterstaat op het gebied van de vervoerswetgeving
 2. Besluit toezicht en opsporing vervoer gevaarlijke stoffen
 3. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
 4. Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht
 5. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 6. Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk
 7. Regeling basisnet
 8. Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen
 9. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
 10. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
 11. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 12. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 13. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
 14. Regeling tarieven scheepvaart 2005
 15. Regeling vervoerbare drukapparatuur 2011
 16. Regeling vrijstelling vervoer gevaarlijke stoffen militaire vaartuigen
 17. Regeling vrijstelling vervoer gevaarlijke stoffen militaire voertuigen 2002
 18. Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen
 19. Vrijstelling vervoer over land van pesticiden door ambtenaren Algemene Inspectiedienst Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 20. Vuurwerkbesluit
 21. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 22. Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing binnenvaart
 2. Beleidsregel veiligheidsadviseur
 3. Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg
 4. Richtlijn voor strafvordering Binnenvaart

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing binnenvaart
  Tekst: tekst
 2. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel: 5.17
 3. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 4. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 4.1d
 5. Arbeidsomstandighedenregeling
  Artikel: 8.12
 6. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9
 7. Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten
  Artikel: 1
 8. Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving
  Artikel: 4.3
 9. Besluit spoorverkeer
  Artikel: 1
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Goederenvervoer vanaf 1945 (College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument goederenvervoer 1945–
 11. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikelen: 1, 10
 12. Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht
  Artikel: 1
 13. Binnenvaartbesluit
  Artikelen: 6, 12
 14. Binnenvaartregeling
  Artikel: 3.28
 15. Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels
  Tekst: tekst
 16. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 17. Gemeentewet
  Bijlage: I
 18. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 19. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN
  Tekst: tekst
 20. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 21. Regeling basisnet
  Artikel: 1
 22. Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel: 1
 23. Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
  Bijlage: 1
 24. Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Bijlage: VII
 25. Regeling politiehonden
  Artikel: 10
 26. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
  Artikel: 1.7
  Bijlage: VI
 27. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2014
  Artikel: 1.7
 28. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  Artikel: 1.7
 29. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  Artikel: 1.7
 30. Regeling tarieven Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2015
  Artikel: 1.7
 31. Regeling vrijstelling vervoer gevaarlijke stoffen militaire vaartuigen
  Artikel: 1
 32. Regeling vrijstelling vervoer gevaarlijke stoffen militaire voertuigen 2002
  Artikel: 1
 33. Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg
  Tekst: tekst
 34. Richtlijn voor strafvordering Binnenvaart
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 35. Subsidieregeling Programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden
  Artikel: 3
 36. Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel: 7
 37. Vuurwerkbesluit
  Artikel: 1.2.4
 38. Wet milieubeheer
  Artikelen: 12.11*, 12.11, 22.1
  Bijlage: 1
 39. Wet op de economische delicten
  Artikelen: 1a, 23a
 40. Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES
  Artikel: 11.18
 41. Wijzigingswet Wet vervoer gevaarlijke stoffen, enz. (Wet basisnet)
Terug naar begin van de pagina