Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 30-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2015.
Geldend van 01-04-2015 t/m 18-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 15

Informatie geldend op 01-04-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregels EV-beoordeling trac├ębesluiten
  Artikelen: 5, 14, 16, 26, 35, 37, 44
 2. Regeling basisnet
  Artikelen: 9, 10
 3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 2.34
 4. Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikelen: 14, 16, 17, 20

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Uitvoeringsregeling Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht 2011
  Artikel 7

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2015 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 307 32862 20-02-2015 Stb. 2015, 92
10-05-2006 Wijziging 07-04-2006 Stb. 2006, 217 30328 07-04-2006 Stb. 2006, 217 Alg. 1
01-07-2005 Wijziging 26-05-2005 Stb. 2005, 282 29421 22-06-2005 Stb. 2005, 320
01-08-1996 Nieuwe-regeling 12-10-1995 Stb. 1995, 525 23250 05-06-1996 Stb. 1996, 297

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is op het tweede lid een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)
Naar boven