Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Geraadpleegd op 22-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2015.
Geldend van 01-04-2015 t/m 18-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 14

Informatie geldend op 01-04-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling basisnet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregels EV-beoordeling trac├ębesluiten
  Artikel: 1
 2. Besluit externe veiligheid transportroutes
  Artikel: 1
 3. Regeling basisnet
  Artikel: 1
 4. Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikelen: 11, 17, 18

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Uitvoeringsregeling Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht 2011
  Artikel 7

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113
01-04-2015 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 307 32862 20-02-2015 Stb. 2015, 92
10-05-2006 Wijziging 07-04-2006 Stb. 2006, 217 30328 07-04-2006 Stb. 2006, 217
01-08-1996 Nieuwe-regeling 12-10-1995 Stb. 1995, 525 23250 05-06-1996 Stb. 1996, 297
Naar boven