Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Geldend van 01-04-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 13

Informatie geldend op 01-04-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling basisnet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit externe veiligheid transportroutes
  Artikel: 1
 2. Regeling basisnet
  Artikel: 2
 3. Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikelen: 11, 15, 23, 24

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Uitvoeringsregeling Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht 2011
  Artikel 7
Terug naar begin van de pagina