Vrijstelling draagplicht legitimatiebewijs

Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie, houdende een vrijstelling van de draagplicht van het legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar

Artikel 1

De ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Politiewet 2012, die over opsporingsbevoegdheid beschikt, is bevoegd in plaats van een legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar het legitimatiebewijs bij zich te dragen dat hem op de voet van de Regeling politielegitimatiebewijs is uitgereikt.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 6 oktober 1995

De

Minister

van Justitie, Namens de Minister,

J. van Ees

,het

hoofd

van de Directie Politie
Naar boven