Regeling bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar Brandweerwet 1985

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geraadpleegd op 22-05-2024.
Geldend van 01-11-1995 t/m 30-09-2010

Regeling bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar Brandweerwet 1985

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 24, tweede lid, van de Brandweerwet 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Voor een aanwijzing tot opsporingsambtenaar met het oog op de opsporing van overtreding van de regels van de brandbeveiligingsverordening, bedoeld in artikel 12 van de Brandweerwet 1985, komt in aanmerking degene die voldoet aan de volgende eisen van bekwaamheid:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Voor een aanwijzing tot opsporingsambtenaar met het oog op de opsporing van overtreding van het bij of krachtens artikel 13, eerste lid, van de Brandweerwet 1985, bepaalde, komt in aanmerking degene die voldoet aan de volgende eisen van bekwaamheid:

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Voor een aanwijzing tot opsporingsambtenaar met het oog de opsporing van overtreding van het bij of krachtens artikel 17, eerste lid, van de Brandweerwet 1985, bepaalde, komt in aanmerking degene die voldoet aan de volgende eisen van bekwaamheid:

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 1995.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar Brandweerwet 1985.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 oktober 1995

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Naar boven