Aanpassing indicatoren ongebruikelijke transacties

[Regeling vervallen per 01-05-2006.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 09-11-1996 t/m 30-04-2006

Regeling houdende aanpassing van de indicatoren aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie moet worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet melding ongebruikelijke trans-acties

De Minister van Financiën en de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

Na overleg met het meldpunt bedoeld in artikel 2 van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

Gehoord de Begeleidingscommissie bedoeld in artikel 14 van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2006]

De indicatoren vastgesteld in bijlage A bij de Ministeriële Regeling van 20 januari van 1994 worden ingetrokken. Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 1 van die Ministeriële Regeling worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage A bij deze regeling.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2006]

Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 2 van de Ministeriële Regeling van 20 januari 1994 worden de indicatoren die zijn opgenomen in bijlage B bij die regeling toegepast met inachtneming van de volgende aanpassingen:

 • a. Voorafgaand aan de indicatoren wordt opgenomen:

  Voor alle indicatoren geldt:

  • -

   melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;

  • -

   voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

 • b. In II onder 1 wordt de zinsnede ’waarvan wordt vermoed dat deze verband houdt met witwassen’ vervangen door: waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2006]

Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 3 van de Ministeriële Regeling van 20 januari 1994 worden de indicatoren die zijn opgenomen in bijlage C bij die regeling toegepast met inachtneming van de volgende aanpassingen:

 • a. Voorafgaand aan de indicatoren wordt opgenomen:

  Voor alle indicatoren geldt:

  • -

   melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;

  • -

   voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

 • b. In II onder 1 wordt de zinsnede ’een vermoeden dat de betrokken verzekering verband houdt met witwassen’ vervangen door: aanleiding om te veronderstellen dat de betrokken verzekering verband kan houden met witwassen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2006]

De indicatoren vastgesteld in bijlage D bij de Ministeriële Regeling van 20 januari 1994 worden ingetrokken. Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 5 van die Ministeriële Regeling worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage D bij deze regeling.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-05-2006]

De indicatoren vastgesteld in bijlage E bij de Ministeriële Regeling van 20 januari 1994 worden ingetrokken. Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 6 van die Ministeriële Regeling worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage E bij deze regeling.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-05-2006]

Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 7 van de Ministeriële Regeling van 20 januari 1994 worden de indicatoren die zijn opgenomen in bijlage F bij die regeling toegepast met inachtneming van de volgende aanpassingen:

 • a. Voorafgaand aan de indicatoren wordt opgenomen:

  Voor alle indicatoren geldt:

  • -

   melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;

  • -

   voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

 • b. De indicator zoals opgenomen in I onder A wordt vervangen door:

  • A. Transacties die in verband met witwassen aan politie of Justitie worden gemeld, moeten ook aan het meldpunt worden gemeld.

 • c. In I onder B wordt de zinsnede ’het in depot nemen van munten, bankbiljetten en andere waarden boven f 25.000 of de tegenwaarde daarvan’ vervangen door: het in depot nemen van munten, bankbiljetten en andere waarden boven f 25.000.

 • d. In I onder C wordt de zinsnede ’transacties boven f 25.000 of de tegenwaarde daarvan’ vervangen door: transacties boven f 25.000.

 • e. De indicatoren zoals opgenomen in II onder A en B worden vervangen door:

  A. Vermoedelijke witwastransacties:

  transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen.

  B. Ontduiken grensbedrag:

  voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-05-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 1995.

Deze regeling zal met de daarbij behorende bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

A.

[Regeling vervallen per 01-05-2006]

Voor alle indicatoren geldt:

 • -

  melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties.

 • -

  voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

I. Melding verplicht:

[Regeling vervallen per 01-05-2006]

 • A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld

  • 1. Transacties die in verband met witwassen aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het meldpunt worden gemeld.

 • B. Contante transacties

  • 1. Transacties boven f 1.000.000.

  • 2. Transacties boven f 25.000 waarbij omwisseling plaatsvindt in grotere coupures.

  • 3. Transacties boven f 25.000 waarbij omwisseling plaatsvindt in een andere valuta.

  • 4. Transacties boven f 25.000 betreffende aankoop en/of verzilveren door cliënt van cheques, traveler-cheques of soortgelijke betaalmiddelen.

 • C. Girale transacties

  • 1. Transacties door niet-rekeninghouders boven f 25.000 bestemd voor het buitenland.

II. Melding verplicht indien de instelling oordeelt dat één of meer van de volgende situaties van toepassing zijn:

[Regeling vervallen per 01-05-2006]

 • A. Vermoedelijke witwastransacties

  • 1. Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen.

 • B. Nieuwe rekeningen

  • Rekeningen waarbij wordt voldaan aan twee of meer van de volgende indicatoren:

   • a. niet-ingezetene;

   • b. identificatieproblemen;

   • c. ongewoon conditieaanbod;

   • d. opvallend aantal rekeningen.

 • C. Contante transacties

  • 1. Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

  • 2. Transacties boven f 25.000 die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

   • a. identificatieproblemen;

   • b. ongewoon conditieaanbod;

   • c. transactie a-typisch voor cliënt;

   • d. transactie in voor de cliënt ongebruikelijke coupures;

   • e. bankbiljetten/munten in voor de cliënt ongebruikelijke verpakking;

   • f. frequente storting door niet-rekeninghouder;

   • g. cliënt zonder aanwijsbare reden nerveus;

   • h. cliënt wordt vergezeld en gecontroleerd;

   • i. cliënt handelt als stroman;

   • j. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;

   • k. opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekening-saldo;

   • l. inkomende stroom bestaat uit veel kleine bedragen en uitgaande stroom uit grote bedragen.

   • m. cliënt levert, zonder dat dit in relatie staat tot de (bedrijfs)activiteiten, ongeteld aan;

   • n. bedrag wordt niet gestort op eigen rekening of rekening werkgever;

   • o. bedrag wordt gestort ten gunste van een rekening bij een bank in het buitenland;

 • D. Girale transacties

  • 1. Transacties boven f 10.000.000 die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

   • a. uit of naar het buitenland;

   • b. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;

   • c. opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekening-saldo;

   • d. identificatieproblemen;

   • e. ongewoon conditie-aanbod;

   • f. transactie a-typisch voor cliënt;

   • g. cliënt handelt als stroman;

 • E. Transacties waarbij effecten zijn betrokken

  • 1. Transacties met effecten boven f 25.000, waaronder begrepen fysieke in- of uitlevering van effecten, die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

   • a. identificatieproblemen;

   • b. ongewoon conditieaanbod;

   • c. transactie a-typisch voor cliënt;

   • d. cliënt handelt als stroman;

   • e. cliënt zonder aanwijsbare reden nerveus;

   • f. cliënt wordt vergezeld en gecontroleerd;

   • g. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;

   • h. cliënt niet eerder op kantoor geweest.

Deze bijlage behoort bij de Ministeriële Regeling van 29 september 1995.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

D. transacties die worden ver-richt door of met de Nederlandsche Bank N.V. En door of met de Settlement Bank of the Netherlands N.V.

[Regeling vervallen per 01-05-2006]

Voor alle indicatoren geldt:

 • -

  melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties.

 • -

  voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

I. Melding verplicht:

[Regeling vervallen per 01-05-2006]

 • A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:

  • 1. Transacties die in verband met witwassen aan politie of Justitie worden gemeld, moeten ook aan het meldpunt worden gemeld.

II. Melding verplicht indien de instelling oordeelt dat de volgende situatie van toepassing is:

[Regeling vervallen per 01-05-2006]

 • A. Vermoedelijke witwastransacties:

  • 1. Transacties waarbij aanleiding bestaat om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen.

 • B. Transacties waarbij effecten betrokken zijn

  • 1. Transacties met effecten boven f 25.000,-, waaronder begrepen fysieke in- of uitlevering van effecten, die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

   • a. identificatieproblemen;

   • b. ongewoon conditieaanbod;

   • c. transactie a-typisch voor cliënt;

   • d. cliënt handelt als stroman;

   • e. cliënt zonder aanwijsbare reden nerveus;

   • f. cliënt wordt vergezeld en gecontroleerd;

   • g. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;

   • h. cliënt niet eerder op kantoor geweest.

Deze bijlage behoort bij de Ministeriële Regeling van 29 september 1995.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

E. Creditcard-transacties

[Regeling vervallen per 01-05-2006]

Voor alle indicatoren geldt:

 • -

  melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties.

 • -

  voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

I. Melding verplicht:

[Regeling vervallen per 01-05-2006]

A. Transacties die aan politie of Justitie worden gemeld:

transacties die in verband met witwassen aan politie of Justitie worden gemeld, moeten ook aan het meldpunt worden gemeld.

B. Storting door cliënt:

contante storting door cliënt in Nederland ten gunste van een creditcardrekening boven f 25.000.

C. Gebruik van creditcards:

gebruik van de creditcard in verband met een transactie boven f 25.000 bij een aangesloten bedrijf in Nederland.

II. Melding verplicht indien de instelling oordeelt dat één of meer van de volgende situaties van toepassing zijn:

[Regeling vervallen per 01-05-2006]

A. Vermoedelijke witwastransacties:

transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen.

B. Ontduiken grensbedrag:

herhaaldelijke voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

Deze bijlage behoort bij de Ministeriële Regeling van 29 september 1995.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven