Bekendmaking prognosecijfers te huisvesten verblijfsgerechtigden en vergunninghouders

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-11-1995 t/m 01-01-2005

Bekendmaking van de Staatssecretaris van Justitie ingevolge artikel 60b, tweede lid, van de Huisvestingswet en artikel 2, tweede lid, van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning voor verblijf

De Staatssecretaris van Justitie, 514564/95/DVB

Gelet op artikel 60b, tweede en vierde lid, van de Huisvestingswet en artikel 2, tweede en vierde lid, van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf;

Maakt bekend:

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

1

Het totale aantal verblijfsgerechtigden in wier huisvesting in de periode van 1 januari 1996 tot en met 30 juni 1996 naar verwachting zal dienen te worden voorzien bedraagt, onverminderd de verplichting, bedoeld in artikel III, vijfde lid, van de Wet tot wijziging van de Huisvestingswet van 30 maart 1995 (Stb. 159), en eerdere verplichtingen als bedoeld in artikel 60b, eerste lid van de Huisvestingswet, 3200.

2

Het totale aantal vergunninghouders in wier huisvesting in de periode van 1 januari 1996 tot en met 30 juni 1996 naar verwachting zal dienen te worden voorzien bedraagt, onverminderd eerdere verplichtingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf, 1600.

's-Gravenhage, 29-09-1995

de

Staatssecretaris

van Justitie,

E.M.A. Schmitz

Naar boven