Besluit belasten LVNL met luchtverkeersdienstverlening

[Regeling vervallen per 12-05-2005.]
Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 17-03-2005 t/m 11-05-2005

Besluit inzake het belasten van de LVNL met luchtverkeersdienstverlening in een aangrenzend vluchtinformatiegebied

De Minister van Verkeer en Waterstaat;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelet op artikel 16, tweede lid, van de Wet Luchtverkeer;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 12-05-2005]

De LVNL wordt belast met het geven van luchtverkeersdienstverlening aan vluchten in het gebied als aangegeven in de bijlage bij deze regeling, vanaf de grond of water tot een hoogte van 3000 ft MSL, voor zover lateraal begrensd door:

  • 51° 02' 00.74" NB 005° 52' 37.81" OL

  • 51° 00' 47.00" NB 005° 55' 40.00" OL

  • 51° 00' 45.81" NB 005° 57' 37.51" OL

  • 50° 58' 59.61" NB 005° 57' 37.58" OL

  • langs de grens van het vluchtinformatiegebied Amsterdam naar

  • 51° 02' 00.74" NB 005° 52' 37.81" OL.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 12-05-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 juni 1995.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij de Directie Luchtvaartinspectie, bibliotheek, Saturnusstraat 71, Hoofddorp.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
het

Hoofd Juridische en Bestuurlijke Zaken

van de Rijksluchtvaartdienst,

J. S. van Dam

Bijlage

[Regeling vervallen per 12-05-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij de Directie Luchtvaartinspectie, te Hoofddorp.]

Naar boven