Regeling tarief verklaringen van vrijstelling Scheepvaartverkeerswet

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 30-12-2004 t/m 31-12-2007

Regeling tarief verklaringen van vrijstelling Scheepvaartverkeerswet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 14a, tweede lid, van de Scheepvaartverkeerswet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Voor de deelname aan de opleiding en het examen voor houder van een verklaring van vrijstelling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet, is door de kandidaat aan de desbetreffende regionale loodsencorporatie een vergoeding verschuldigd van € 1318,23.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Voor de afgifte van een verklaring van vrijstelling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet, is aan de regionale autoriteit die de verklaring afgeeft een vergoeding verschuldigd van € 31,76.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

  • 2 Het bedrag van de vergoeding, bedoeld in artikel 2, wordt vijfjaarlijks aangepast overeenkomstig de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde consumentenprijsindex, alle huishoudens, afgeleid, per 1 januari, aan de hand van de gegevens over de voorafgaande vijf jaren, zoals die op 31 oktober van het jaar voor de aanpassing bekend zijn.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

De Tarieven- en normenregeling loodsen wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 1995.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarief verklaringen van vrijstelling Scheepvaartverkeerswet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 september 1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven