Regeling vaststelling model controle-certificaat verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 01-10-1995 t/m heden

Regeling vaststelling model controle-certificaat verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 8, vierde lid, van het Besluit verklaringhouders Scheepvaart-verkeerswet;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 september 1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven