Aanwijzing overleg- partijen loodsgeldtarief

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-10-1995 t/m 31-12-2007

Aanwijzing overleg- partijen loodsgeldtarief

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 28, eerste lid, van het Loodsgeldbesluit 1995;

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Ten behoeve van het overleg met de algemene raad van de Nederlandse loodsencorporatie over de herziening van de loodsgeldtarieven, worden met ingang van 1 oktober 1995 aangewezen:

 • I. de volgende openbare lichamen, betrokken bij het bestuur en beheer van een of meer zeehavens:

  • a. het Havenschap Delfzijl/Eemshaven;

  • b. de gemeente Harlingen en de gemeente Den Helder, die gezamenlijk één vertegenwoordiger aanwijzen;

  • c. het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied;

  • d. de gemeente Rotterdam;

  • e. de gemeente Dordrecht;

  • f. het Havenschap Vlissingen en het Havenschap Terneuzen, die gezamenlijk één vertegenwoordiger aanwijzen;

 • II. de volgende organisaties in het scheepvaart- en havenbedrijf:

  • a. de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders;

  • b. de Vereniging van Noord-Nederlandse Scheepvaartkantoren;

  • c. de Vakgroep Cargadoorsbedrijven der Scheepvaartvereniging Noord;

  • d. de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors;

  • e. de Vereniging van Rotterdamse Containerbedrijven;

  • f. de Vereniging van Vlissingse Cargadoors en de Maritieme Vereniging Terneuzen, die gezamenlijk één vertegenwoordiger aanwijzen.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden toegezonden aan de aangewezen openbare lichamen en organisaties, aan de algemene raad van de Nederlandse loodsencorporatie en aan de secretaris van de Nationale Havenraad.

’s-Gravenhage, 14 september 1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven