Opschorting toestemmingsprocedures Wet ziekenhuisvoorzieningen

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 21-09-1995 t/m 27-08-2004

Opschorting toestemmingsprocedures Wet ziekenhuisvoorzieningen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

De termijnen voor het nemen van een beslissing als bedoeld in de artikelen 4, vijfde lid, 5, vierde lid, 6, vijfde lid en 7, vijfde lid, van het Besluit toestemmingsprocedures Wet ziekenhuisvoorzieningen, worden opgeschort tot en met 31 maart 1996.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina