Aanwijzing opsporingsambtenaren

[Regeling vervallen per 01-10-2003.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-10-1995 t/m 30-09-2003

Dienst bij de gerechten en het transport van personen die rechtens van hun vrijheid zijn beroofd (Amsterdam)

De Minister van Justitie,

Overwegende dat wenselijk is dat in de politieregio Amsterdam-Amstelland de dienst bij de gerechten, de betekening van gerechtelijke stukken en executietaken binnen de gerechtsgebouwen te Amsterdam en het transport van personen die rechtens van hun vrijheid zijn beroofd ook door anderen, dan ambtenaren van politie, kan worden verricht;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

De functionaris, werkzaam bij de dienst Bewaking, Beveiliging en Vervoer in het Arrondissement Amsterdam, is bevoegd tot het verrichten van de navolgende werkzaamheden:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2003]

Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na publikatie van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

Deze regeling wordt met toelichting gepubliceerd in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad.

Den Haag, 11 september 1995

De

Minister

van Justitie,
namens deze,

A. van der Meer

, het wnd.

hoofd van de Directie Politie

Naar boven