Vaststelling bedrag bedoeld in artikel 35a van de Werkloosheidswet

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2003

Vaststelling bedrag bedoeld in artikel 35a van de Werkloosheidswet

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 35a van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Het bedrag bedoeld in artikel 35a van de Werkloosheidswet wordt gesteld op € 23 per kalenderweek gedurende welke de opleiding of scholing is of wordt gevolgd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Artikel 1 is niet van toepassing indien de bedrijfsvereniging, als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Organisatiewet sociale verzekeringen zoals die gold op 25 augustus 1995 de in artikel 35a bedoelde opleiding of scholing noodzakelijk heeft geacht voor de inwerkingtredingsdatum van dit besluit.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 1995.

’s-Gravenhage, 25 augustus 1995

De

Staatssecretaris

voornoemd,

R.L.O. Linschoten

Naar boven