Aanwijzing bevolkingsonderzoek naar borstkanker als bevolkingsonderzoek bedoeld in Besluit c.p.v.

[Regeling vervallen per 01-12-2008.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-09-1995 t/m 30-11-2008

Aanwijzing bevolkingsonderzoek naar borstkanker als bevolkingsonderzoek bedoeld in Besluit c.p.v.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, onder b, van het Besluit collectieve preventie volksgezondheid,

Besluit:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1995.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven