Kleur bromfietsplaten 1996

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 25-08-1995 t/m 31-12-2007

Regeling vaststelling van de kleur van verzekeringsplaten voor bromfietsen en daarop te vermelden aanduidingen alsmede van plaats en volgorde van deze aanduidingen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3, derde en vierde lid, van het Koninklijk besluit van 16 september 1965 (Stb. 1965, 414);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Voor de verzekeringsplaten welke het jaartal 1996 zullen dragen, wordt vastgesteld dat:

  • a. de ondergrond van de verzekeringsplaat een retroflecterende kleur geel heeft;

  • b. de letters en cijfers, het jaartal ’1996’ en het woord ’Nederland’ alsmede een eventuele rand worden uitgevoerd in de kleur zwart;

  • c. het jaartal ’1996’ en het woord ’Nederland’ in de volgorde waarin zij hier zijn genoemd, bovenaan op de verzekeringsplaat worden geplaatst.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 augustus 1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven