Verlenging Regeling borgstelling waterschadekredieten 1995

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 12-06-2024.
Geldend van 18-08-1995 t/m 10-06-2005

Verlenging Regeling borgstelling waterschadekredieten 1995

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2 van de Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

De termijn waarna de Regeling borgstelling waterschadekredieten 1995 ingevolge artikel 2, derde lid van de Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ vervalt, wordt verlengd met drie maanden.

Artikel II

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 augustus 1995

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven