Aanwijzing AID-ambtenaren als toezichthouders in het kader van de Bijdrageregeling landbouwbedrijven overstromingschade 1995

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 01-10-1995 t/m 22-12-2004

Aanwijzing AID-ambtenaren als toezichthouders in het kader van de Bijdrageregeling landbouwbedrijven overstromingschade 1995

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 12, eerste lid, van de Bijdrageregeling landbouwbedrijven overstromingschade 1995;

Besluit:

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in de Bijdrageregeling landbouwbedrijven overstromingschade 1995, worden aangewezen de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 augustus 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

Directeur-Geeraal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

J.F. de Leeuw

Naar boven