Regeling eigen bijdrage kraamzorg ziekenfondsverzekering

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Regeling eigen bijdrage kraamzorg ziekenfondsverzekering

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Voor kraamzorg ten huize van de verzekerde is een eigen bijdrage van € 3,50 per uur verschuldigd.

  • 2 Voor kraamzorg verleend in een kraaminrichting of in een ziekenhuis zonder opnemingsindicatie als bedoeld in artikel 14a van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering, is zowel de moeder als het kind ieder een eigen bijdrage verschuldigd van € 14 per dag. De eigen bijdrage wordt vermeerderd met het bedrag waarmee het tarief van de kraaminrichting of het ziekenhuis € 99,50 per dag te boven gaat.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eigen bijdrage kraamzorg ziekenfondsverzekering.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd, a.i.

W. Kok

Naar boven