Regeling specifieke formatie instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 02-09-1995 t/m 30-12-2004

Regeling specifieke formatie instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 93a, vijfde lid, van de ISOVSO, alsmede artikel XIII van de wet van 31 mei 1995, houdende wijziging van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en van enkele andere wetten inzake samenvoeging van de schoolsoorten onderwijs aan blinde kinderen en onderwijs aan slechtziende kinderen tot de schoolsoort onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen,

Besluit:

Artikel 1. Specifieke formatie

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Indien het bevoegd gezag besluit de school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor blinde kinderen het ‘Koninklijk Instituut tot onderwijs van slechtzienden en blinden’ te Huizen met ingang van 1 augustus 1995 om te zetten in een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen en het bevoegd gezag van de ‘Comeniusschool’ voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan slechtziende kinderen te Amsterdam besluit de school met ingang van die datum om te zetten in een nevenvestiging daarvan, zullen aan die instelling met nevenvestiging voor de schooljaren 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 en 1999/2000 per schooljaar 11.014 formatiekrekeneenheden worden verstrekt.

  • 2 Indien het bevoegd gezag besluit de ‘mr. H.P. van Heukelomschool’ voor speciaal onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinderen te Haren met ingang van 1 augustus 1995 om te zetten in een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen en het bevoegd gezag van de ‘VISIO school Noord’ voor speciaal onderwijs aan blinde kinderen te Haren besluit de school met ingang van die datum om te zetten in een nevenvestiging daarvan, zullen aan die instelling met nevenvestiging voor de schooljaren 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 en 1999/2000 per schooljaar 6.112 formatierekeneenheden wordt verstrekt.

  • 3 Indien het bevoegd gezag besluit de ‘Theofaanschool Louis Braille’ voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan blinde, slechtziende en meervoudig gehandicapte kinderen te Grave met ingang van 1 augustus 1995 om te zetten in een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen en de bevoegde gezagsorganen van de school voor speciaal onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinderen ‘De Markendalen’ te Breda en de ‘Prinses Margriet Francisca school’ voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan slechtziende kinderen te Rotterdam besluiten de scholen met ingang van die datum om te zetten in nevenvestigingen daarvan, zullen aan die instelling met nevenvestigingen voor de schooljaren 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 en 1999/2000 per schooljaar 23.021 formatierekeneenheden worden verstrekt.

  • 4 . Indien het bevoegd gezag besluit de ‘School voor slechtziende kinderen Bartimeus’ voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan slechtziende kinderen te Zeist en de ‘Brailleschool Bartimeus’ voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan blinde kinderen te Zeist met ingang van 1 augustus 1995 samen te voegen tot een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen en het bevoegd gezag van de school voor speciaal onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinderen ‘De Bosschool’ te Doorn besluit de school met ingang van die datum om te zetten in een nevenvestiging daarvan, dan zullen aan die instelling met nevenvestiging voor de schooljaren 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 en 1999/2000 per schooljaar 14.461 formatierekeneenheden worden verstrekt.

  • 5 De in het eerste tot en met vierde lid vastgestelde aantallen formatierekeneenheden gelden behoudens goedkeuring door de begrotingswetgever en aanpassingen aan wijzigingen van de formatierekeneenheden die gelden voor alle soorten speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, een en ander overeenkomstig artikel XIII van de wet van 31 mei 1995 (Stb. 1995, 319).

Artikel 2. Klasse-assistenten meervoudig gehandicapte kinderen

[Vervallen per 31-12-2004]

Ten behoeve van de klasse-assistenten voor meervoudig gehandicapte kinderen worden voor het schooljaar 1995/1996 aan de instelling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 82 formatierekeneenheden, aan de instelling, bedoeld in artikel 1, tweede lid, 109 formatierekeneenheden en aan de instelling, bedoeld in artikel 1, vierde lid, 190 formatierekeneenheden verstrekt.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 augustus 1995.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling specifieke formatie instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina