Beleidsregels ontheffing voorschriften voor nationaliteits- en inschrijvingskenmerken van luchtvaartuigen

Geraadpleegd op 01-06-2023.
Geldend van 04-08-1995 t/m heden

Beleidsregels ontheffing voorschriften voor nationaliteits- en inschrijvingskenmerken van luchtvaartuigen

De Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst,

Gelet op artikel 6 van de ministeriële regeling van 10 augustus 1992, nr. LI/92.5378 (Stcrt. 1992, 159);

Maakt bekend:

Ontheffing van de voorschriften voor het aanbrengen van nationaliteits- en in-schrijvingskenmerken op Nederlandse burgerluchtvaartuigen wordt in principe op aanvraag verleend aan de eigenaren of houders van ex-militaire luchtvaartuigen die aantonen dat hun luchtvaartuig:

  • a. ex-militaire kenmerken voert met instemming van het Hoofd van de Stafgroep Juridische Zaken van de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten of de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten en, indien toepasselijk, de betreffende buitenlandse militaire autoriteit;

  • b. de burgerkenmerken voert op ten minste beide zijden met een hoogte van ten minste 5 cm;

  • c. als Nederlands luchtvaartuig herkenbaar is.

Deze beleidsmaatregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 juli 1995

De

Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst

,

J. W. Weck

Naar boven