Aanwijzing bewijsstukken ter uitvoering van de Vestigingswet Bedrijven 1954 en de Vestigingswet detailhandel

[Regeling vervallen per 18-07-2007.]
Geraadpleegd op 22-05-2024.
Geldend van 28-07-1995 t/m 17-07-2007

Aanwijzing bewijsstukken ter uitvoering van de Vestigingswet Bedrijven 1954 en de Vestigingswet detailhandel

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de krachtens artikel 4, van de Vestigingswet Bedrijven 1954 vastgestelde vestigingsbesluiten, op artikel 4 van de Vestigingswet detailhandel en op artikel 3 van de Uitvoeringsregeling Vestigingwet detailhandel;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 18-07-2007]

Als bewijsstukken, waaruit moet blijken van het voldoen aan:

  • a. de eisen van vakbekwaamheid, gesteld bij de krachtens artikel 4, van de Vestigingswet Bedrijven 1954 vastgestelde vestigingsbesluiten; of

  • b. de eisen van bekwaamheid, gesteld in artikel 4, eerst e lid, van het Uitvoeringsbesluit Vestigingswet detailhandel;

    worden aangewezen de diploma’s en getuigschriften die worden afgegeven ingevolge de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor zover daarmee overeenkomende bescheiden eveneens zijn aangewezen als bewijsstuk krachtens de Vestigingswet Bedrijven 1954 of de Vestigingswet detailhandel indien zij vóór 1 augustus 1993 zijn afgegeven ingevolge de Wet op het hoger beroepsonderwijs of de Wet op het wetenschappelijk onderwijs.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 18-07-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 juli 1995

De

Minister

van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Naar boven