Regeling vaststelling bescheiden dierenvervoer

[Regeling vervallen per 05-01-2007.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 04-01-2007

Regeling vaststelling bescheiden dierenvervoer

Artikel 1

[Vervallen per 05-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. keuringsdierenarts:

dierenarts verbonden aan de Voedsel en Waren Autoriteit;

b. besluit:

Besluit dierenvervoer 1994.

Artikel 2

[Vervallen per 05-01-2007]

Als ambtenaar als bedoeld in artikel 58, eerste lid, onderdeel a, van de wet wordt aangewezen de keuringsdierenarts.

Artikel 3

[Vervallen per 05-01-2007]

Het model van het bewijsstuk, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit is het model van het bewijsstuk, bedoeld in artikel 77 dan wel artikel 78 van de wet.

Artikel 4

[Vervallen per 05-01-2007]

  • 1 Het model van het certificaat, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit is het model van het bewijsstuk, bedoeld in artikel 3, aangevuld met een onderdeel waarin door de keuringsdierenarts kan worden aangetekend of de dieren geschikt zijn voor de reis, als volgt:

    Verklaring betreffende de geschiktheid voor de reis

    Ondergetekende verklaart dat de hierboven beschreven dieren bij het inladen geschikt zijn voor de reis.

    Naam: ...

    Handtekening officiële dierenarts: ...

  • 2 Het model van de aanvulling van het certificaat, bedoeld in het eerste lid, is van toepassing voorzover daarin niet is voorzien door regelgeving van de Europese Unie.

Artikel 6

[Vervallen per 05-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop het besluit in werking treedt.

Artikel 7

[Vervallen per 05-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bescheiden dierenvervoer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 juli 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

Secretaris-Generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina