Besluit beëindiging van de rangenopleidingen voor de rijksexamens ex artikel E.9 van de Invoeringswet W.H.B.O.

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 29-07-1995 t/m 30-11-2005

Besluit van 27 juni 1995, houdende beëindiging van de rangenopleidingen voor de rijksexamens, bedoeld in artikel E.9, tweede lid onder x, van de Invoeringswet W.H.B.O.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 22 juni 1995, nr. 95012393, directie Hoger Beroepsonderwijs;

Gelet op artikel E.9, tweede lid, aanhef en onder x, van de Invoeringswet W.H.B.O.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

De in artikel E.9, tweede lid onder x, van de Invoeringswet W.H.B.O. bedoelde rangenopleidingen voor de rijksexamens worden bekostigd tot 1 januari 2001.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 juni 1995

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J.M.M. Ritzen

Uitgegeven de zevenentwintigste juli 1995

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal

Naar boven