Besluit goedkeuring indicatoren voor casino- en creditcardtransacties

[Regeling vervallen per 28-04-2006.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 30-06-1995 t/m 27-04-2006

Besluit van 26 juni 1995, tot goedkeuring van de indicatoren voor casino- en creditcardtransacties

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie van 9 maart 1995, WJB 95/288 M;

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

De Raad van State gehoord (advies van 23 mei 1995, No. W06.95.0162);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie, van 21 juni 1995;

WJB95/699u;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-04-2006]

De indicatoren, bedoeld in artikel 8 van de Wet melding ongebruikelijke transacties, die met betrekking tot casinotransacties zijn vastgesteld bij Ministeriële regeling van 22 december 1994 ( Stcrt. 1994, 251), worden goedgekeurd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-04-2006]

De indicatoren, bedoeld in artikel 8 van de Wet melding ongebruikelijke transacties, die met betrekking tot creditcardtransacties zijn vastgesteld bij Ministeriële regeling van 22 december 1994 (Stcrt. 1994, 251), worden goedgekeurd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-04-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting en Bijlagen in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 juni 1995

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de negenentwintigste juni 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven