Deelnemingsvrijstelling voor buitenlandse rechtsvormen

[Regeling vervallen per 08-03-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 19-06-1995 t/m 31-12-2006

Deelnemingsvrijstelling voor buitenlandse rechtsvormen

De Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Het blijkt dat er onzekerheid bestaat over de fiscale behandeling van enkele buitenlandse rechtsvormen. Daarom wordt aangegeven dat bij de volgende buitenlandse rechtsvormen sprake is van een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal waarvoor de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.

  • 1. De limited liability company uit de Russische Federatie (Tovarischestvo c Ogranicsennoj, afgekort als TOO).

  • 2. De Société par Action Simplifié (SAS) uit Frankrijk.

  • 3. De limited liability company uit Slovenië (Druzba z Omejenim Odgovornostjo, afgekort als DOO).

  • 4. De Joint Stock Company uit Litouwen (Uzdoi Akcine Bendlow).

    Voor de volgende rechtsvormen, die veel gelijkenis vertonen met de Nederlandse Commanditaire Vennootschap, wordt aangegeven dat de deelnemingsvrijstelling, indien ook aan de overige vereisten is voldaan, van toepassing is indien op grond van de desbetreffende statuten toetreding of vervanging van de commanditaire vennoten kan plaatsvinden zonder toestemming van alle vennoten.

  • 5. De Société en Commandite Simple (SCS) uit België.

  • 6. De Kommanditni Spolecnost (KS) uit Tsjechië.

Naar boven