Regeling onderwerpen examen geschiedenis en staatsinrichting 1998

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-08-1996 t/m 30-12-2004

Regeling onderwerpen examen geschiedenis en staatsinrichting 1998

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 1 juncto bijlagen A en B van de Regeling examenprogramma geschiedenis en staatsinrichting v.w.o.-h.a.v.o. -m.a.v.o. -l.b.o. en artikel 2 juncto bijlage 2 van de Regeling examenprogramma's algemene eindexamenvakken v.b.o. en m.a.v.o.;

Besluit:

Artikel 1. Onderwerpen geschiedenis en staatsinrichting centraal en schriftelijk examen v.w.o. en h.a.v.o.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De onderwerpen voor geschiedenis en staatsinrichting centraal onderscheidenlijk schriftelijk examen v.w.o. en h.a.v.o. in 1998 zijn:

  • a. Eenheid in tweevoud. Nederland 1780-1830;

  • b. Europa en de Buitenwereld (1150-1350).

Artikel 2. Onderwerpen geschiedenis en staatsinrichting centraal examen m.a.v.o. en v.b.o. en schriftelijk examen m.a.v.o.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De onderwerpen voor geschiedenis en staatsinrichting centraal examen m.a.v.o. en v.b.o. en schriftelijk examen m.a.vo. in 1998 zijn:

  • a. Het ontstaan van het moderne Nederland (ca 1780 tot 1830);

  • b. Europa en de Buitenwereld (1150-1350).

Artikel 3. Stofomschrijving

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Als stofomschrijvingen van het onderwerp, genoemd in onderdeel a van de artikelen 1 en 2, gelden de stofomschrijvingen die onder het kenmerk VO/BOB 95011792 voor bedoeld onderwerp zijn openbaar gemaakt in Uitleg OCenW-Regelingen 1995, nummer 18

Artikel 4. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1996.

Artikel 6. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als:

‘Regeling onderwerpen examen geschiedenis en staatsinrichting 1998’

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Naar boven