Aanwijzing categorie (rechts) personen en instellingen waaraan precursoren mogen worden afgeleverd

[Regeling vervallen per 22-02-2006.]
Geldend van 25-11-1999 t/m 21-02-2006

Aanwijzing categorie (rechts) personen en instellingen waaraan precursoren mogen worden afgeleverd

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4 van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-02-2006]

Als categorie van personen of instellingen als bedoeld in artikel 4 van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën worden aangewezen:

  • a. apothekers;

  • b. apotheekhoudende geneeskundigen;

  • c. dierenartsen;

  • d. ziekenhuizen;

  • e. houders van een vergunning tot het bereiden van geneesmiddelen en het afleveren daarvan als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening;

  • f. houders van een vergunning tot het bereiden van diergeneesmiddelen en het afleveren daarvan als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet;

  • g. levensmiddelen- en genotmiddelenfabrikanten die zich schriftelijk hebben aangemeld bij de Belastingdienst/

  • h. geur- en smaakstoffenfabrikanten die zich schriftelijk hebben aangemeld bij de Belastingdienst/Douane centrale dienst voor In- en Uitvoer.

  • i. houders van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën of als bedoeld in artikel 2bis, eerste lid, van de verordening;

  • j. chemisch-analytische laboratoria die onderzoek verrichten voor overheidsinstellingen, voor particuliere universiteiten of hogescholen of voor vergunninghouders als bedoeld in onderdeel i, dan wel zelf overheidsinstellingen zijn en die zich schriftelijk hebben aangemeld bij de Belastingdienst/Douane centrale dienst voor In- en Uitvoer.

Artikel 2

[Vervallen per 22-02-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet voorkoming misbruik chemicaliën in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina