Wet klachtrecht cliënten zorgsector

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 19-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 2a

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Leidraad meldingen IGZ 2013
    Artikelen: 1, 3, 13
  2. Wet kinderopvang
    Artikelen: 1.60a, 2.18, 3.14a, 60a, 116

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2016 Intrekking-regeling 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402 11-12-2015 Stb. 2015, 525 Alg. 1
01-08-2010 Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 296 31989 07-07-2010 Stb. 2010, 297
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 644 30831 11-12-2006 Stb. 2006, 701
17-06-2005 Nieuw 07-04-2005
samen met
07-04-2005
Stb. 2005, 216
samen met
Stb. 2005, 217
28489
samen met
29931
02-06-2005 Stb. 2005, 297

Opmerkingen

  1. Artikel 35, tweede lid van Stb. 2015/407 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven