Regeling beperking burgerluchtvaart veiligheid Koninklijk Huis

[Regeling vervallen per 22-02-2007.]
Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 23-05-2003 t/m 21-02-2007

Beperking uitoefening burgerluchtvaart boven Soestdijk, Drakensteijn, Huis ten Bosch, Noordeinde en Noordeinde 66

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 12, eerste lid, onderdeel a, van de Wet Luchtverkeer;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-02-2007]

In de hierna te noemen gebieden wordt het uitoefenen van de burgerluchtvaart verboden tot een hoogte van 609,2 m boven gemiddeld zeeniveau.

 • 1 Een cirkelvormig gebied boven paleis Huis ten Bosch, aangeduid als EHP26 met een straal van 1852 m (1 zeemijl) met als middelpunt de coördinaten:

  52-05-45 NB

  04-20-30 OL

  met uitzondering van het gebied boven het terrein, dat als Malieveld bekend staat.

 • 2 Een rechthoekig gebied boven de paleizen Soestdijk en Drakensteijn, aangeduid als EHP25, waarvan de hoekpunten samenvallen met de coördinaten:

  52-11-08 NB - 05-12-30 OL

  52-12-22 NB - 05-17-15 OL

  52-11-21 NB - 05-17-56 OL

  52-10-09 NB - 05-13-11 OL.

 • 3 Een cirkelvormig gebied boven paleis Noordeinde en Noordeinde 66, aangeduid als EHP27, met een straal van 600 m met als middelpunt de coördinaten:

  52-04-53 NB

  004-18-26 OL.

 • 4 . Een cirkelvormig gebied boven landgoed De Horsten, aangeduid als EHP28, met een straal van 3704 m met als middelpunt de coördinaten:

  52°07'00" NB en 004°23'00" OL, als aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage A.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-02-2007]

Het in het vorige artikel genoemde verbod is niet van toepassing op:

 • a. Luchtvaartuigen van de Politie Luchtvaartdienst van het Korps Landelijke Politiediensten;

 • b. Luchtvaartuigen die gebruikt worden ten behoeve van het vervoer van leden van het Koninklijk Huis, Staatshoofden en Ministers.

 • c. helikopters die worden gebruikt voor spoedeisende hulpverlening door traumateams of voor zoek- en reddingsacties.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-02-2007]

 • 1 Het verbod, bedoeld in artikel 1 geldt met betrekking tot de in het derde en vierde onderdeel genoemde gebieden niet voor:

  • a. burgerluchtvaartuigen die toestemming hebben gekregen voor medegebruik van het militaire luchtvaartterrein Valkenburg en een klaring hebben gekregen voor het uitvoeren van de voorgeschreven naderings-, vertrek- of wachtprocedure;

  • b. ambulancevluchten voor het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag.

 • 2 Het verbod, bedoeld in artikel 1, geldt niet voor burgerluchtvaartuigen die daarvan ontheffing hebben gekregen van de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 22-02-2007]

Het besluit van 19 april 1993/Nr. DGRLD/JBZ/L93.004096/Rijksluchtvaartdienst/Stcrt. 1993, 77 wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 22-02-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 22-02-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beperking burgerluchtvaart veiligheid Koninklijk Huis.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens de

Minister

,
Het

Hoofd Juridische en Bestuurlijke Zaken van de Rijksluchtvaartdienst

,

J.S. van Dam

Bijlage A,. behorende bij artikel 1, vierde onderdeel, van de Regeling beperking burgerluchtvaart veiligheid Koninklijk Huis

[Regeling vervallen per 22-02-2007]

Verboden gebied EHP 28 De Horsten
Bijlage 43661.png
Naar boven