Archiefwet 1995

Geraadpleegd op 12-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 23

Informatie geldend op 01-05-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingsbesluit ambtenaren Erfgoedinspectie tot toezichthoudende ambtenaren Archiefwet 1995 en Archiefwet BES
  Artikel: 1
 2. Archiefbeheersregeling Kamer van Koophandel 2019
  Artikel: 1
 3. Archiefbesluit 1995
  Artikel: 14
 4. Archiefwet 1995
  Artikelen: 24, 25a
 5. Besluit informatiebeheer OPTA 2003
  Artikel: 19
 6. Besluit inzake de (routinematige) digitale vervanging van archiefbescheiden van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Bijlage: bijlage
 7. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Inspectie van het onderwijs
  Bijlage: Handboek routinematige digitale vervanging eDocs bij de Inspectie van het Onderwijs
 8. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden OCW 2017
  Bijlage: Handboek routinematige digitale vervanging E-Doc
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid 1940–2004
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Zaken en verklaringen omtrent het gedrag vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 11. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel: 4
 12. Regeling Archief- en Informatiebeheer TK 2020
  Artikel: 3
 13. Regeling beheer archiefbescheiden
  Artikel: 1
 14. Vaststelling selectielijst handelingen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein sociale voorzieningen over de periode 1940-1996
  Bijlage: Basisselectiedocument sociale voorzieningen, 1940-1996
 15. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 16. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Overkoepelend beleid Verkeer en Waterstaat vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 17. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940–2004 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  Bijlage: Basisselectiedocument

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Regeling basisregistratie personen
  Artikel 27

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
22-10-2008 Wijziging 11-09-2008 Stb. 2008, 387 31400 01-10-2008 Stb. 2008, 409
01-01-1996 Wijziging 28-04-1995 Stb. 1995, 277 24058 15-12-1995 Stb. 1995, 671
01-01-1996 Nieuwe-regeling 28-04-1995 Stb. 1995, 276 22866 15-12-1995 Stb. 1995, 671
Naar boven